Elin Erikstad Aamodt. Foto Eva Rose

-GramArt er fornøyde med utsettelsen og vi ser nå frem til en grundig gjennomgang av loven som skal sikre artister og andre rettighetshaveres interesser, sier daglig leder i artistorganisasjonen GramArt Elin Erikstad Aamodt.

-Siden det var omfattende endringer fra høringsutkastet, er vi glade for at Stortinget nå tar en ekstra runde for å sikre en god og gjennomarbeidet lov, fortsetter Aamodt.

GramArt vil rose familie- og kulturkomiteen for å ha tatt avgjørelsen om å utsette behandlingen av åndsverkloven. Politikerne har lyttet til våre innspill om at åndsverkloven slik den ble foreslått fra Kulturdepartementet ikke ville sikre rettighetshavernes interesser i tilstrekkelig grad. Det er vi svært glade for.

GramArt ser nå frem til en grundig gjennomgang av åndsverkloven, slik at vi får en lov som ivaretar artister, komponister, låtskrivere og andre kunstneres interesser.

Les hva GramArt mener om forslaget til ny åndsverklov her