Årets generalforsamling i Gramo ble avholdt mandag 29. mai på Popsenteret i Oslo, og vi i GramArt vil takke aller hjerteligst for all den støtten vi har opplevd fra våre medlemmer i forkant av årets generalforsamling.

Med deres støtte kan vi fremdeles få til en sterk og god pop&rock-politikk i Gramo, og GramArt vil selvsagt også fortsette å kjempe for artistenes rettigheter.

Harald Sommerstad og Daniel Nordgaard ble valgt inn i Gramo-styret for Gramart, med Ivar S. Peersen og Elin E. Aamodt som vara. Samtlige vil sitte frem til neste generalforsamling.

I det kommende året vil GramArt i Gramo jobbe for å gjøre rapporteringssystemene enda bedre med spillelisterapportering, øke Gramos inntjening for større utbetalinger til artistene, fortsatt ha fokus på gode avregningsystemer og ikke minst sørge for at pop&rock-artistenes stemme er sterk og tydelig. I utøversektoren vil vi prioritere god synlighet rundt reglene om musikalsk leder samt se på om poengtabellen er mest mulig optimal sett med norske artisters øyne.

Det nye styret i Gramo ser slik ut: 

Styremedlemmer:
Harald Sommerstad
Daniel Nordgård
Hans Ole Rian
Marte Thorsby
Øystein Rudjord
Erling Andersen

Varamedlemmer:
Ivar S. Peersen
Elin Erikstad Aamodt
Lars Christian Fjeldstad
Eddie Nygren
Guttorm Raa
Fritjof Hungnes