Daglig leder i GramArt, Elin Aamodt. Foto: Eva Rose Elin Aamodt. Foto: Eva Rose

«Så snart det blir politisk hverdag igjen, vil GramArt jobbe knallhardt for å få til en så god åndsverklov for våre medlemmer som mulig. Vi vil gjøre vårt for å sørge for at lovens formål om å sikre rettighetshavernes inntekter, skal ivaretas. Vi ser frem til en konstruktiv dialog med en ny regjering og med øvrig musikkbransje om dette spørsmålet, sier Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.

Et annet hovedmål for GramArt i neste stortingsperiode vil være å sørge for så gode rammevilkår som mulig for de selvstendig næringsdrivende. GramArts medlemsmasse består for en stor del av artister som er selvstendig næringsdrivende, så dette arbeidet vil alltid være viktig for GramArt.

Les mer om GramArts arbeid med åndsverkloven her.