De endrende vilkårene kom i sommer, og innebærer en betydelig utvidet dekning for deg som har reiseforsikring i GramArt. De endrede vilkårene innebærer følgende:

  • Antall dager pr reise er utvidet til 90 dagers varighet fra de tidligere gjeldende 45. Altså en dobling av antall gjeldende dager. Forsikringen gjelder nå som før alle ferie-, fritids- og tjenestereiser.
  • Forsikringen inkluderer nå egenandel på leiebil
  • Forsikringen inkluderer nå ubegrenset dekning ved sykdom eller ulykke.

Prisen er som før kr 1140 pr. medlem uten familie og kr 1390 pr. medlem med familie for et kalenderår.

De nye vilkårene gjelder alle nye og allerede inngåtte avtaler.

Bestilling
Ønsker du å benytte deg av denne unike reiseforsikringen, så bestiller du enkelt reiseforsikring på min side. Eventuelt kan du sende en e-post til forsikring@gramart.no. Det lønner seg.

God tur!

Hvem forsikringen gjelder for
Medlemmer med eller uten familie. For medlemmer med familie omfatter forsikringen også ektefelle/samboer og egne barn under 20 år.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden.

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder fra innbetalingsdato og ut kalenderåret.

NB! For at forsikringen skal være gyldig må medlemskontingent for inneværende år være betalt.