– Det er veldig flott å være her og feire ny åndsverklov sammen med kunstnerne. Vi har fått mange viktige gjennomslag for muligheten til å leve av kunsten man skaper, slik at vi fortsatt kan ha et rikt og variert kulturliv også i fremtiden, sier Øvstegård.

– Hadde boken noe å si i innspurten av arbeidet med åndsverkloven?

– Jeg gledet meg veldig til å boken, etter at vi avklart en del seiere. Også var det bra at man hadde den kampanjen i innspurten, fordi det ga nok det siste pushet vi trengte. Kunstnernes innsats i denne kampen har vært helt avgjørende, sier han.

Kunstnernes åndsverklov

Da åndsverkloven skulle skrives på nytt for første gang på 60 år, bestemte norske kunstnerne for å gi ut sin egen versjon av åndsverkloven. Over 50 norske kunstnere har bidratt med fotnoter til boken, blant annet Marit Larsen, Odd Nordstoga, Ane Dahl Torp og Joachim Trier.

– Det er en glede å kunne presentere boken om åndsverkloven under Arendalsuka. Med boken markerer vi en ny start for norske kunstneres viktigste lov, og den vil for ettertiden stå som et dokument over resultatet av tre års hard kamp for en rettferdig åndsverklov, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere.

– Åndsverkloven er den viktigste loven for de som ønsker å leve av det de skaper. At vi nå har fått en rettferdig og god åndsverklov som sikrer norske kunstnere er vi selvfølgelig veldig fornøyde med. Vi vil rette en stor takk til alle som har vært med å støtte oss i dette arbeidet, sier Marius Øvrebø-Engemoen, fungerende daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt.

Marius Øvrebø-Engemoen og Freddy André Øvstegård. Foto: Anders Nielsen/GramArt

Marius Øvrebø-Engemoen og Freddy André Øvstegård. Foto: Anders Nielsen/GramArt

 

Hele kunstfeltet samlet

NOPA og GramArt var sammen med Norske filmregissører, Norsk Skuespillerforbund og Grafill initiativtagere til boken Åndsverkloven 2018 som skulle gi norske kunstnere mulighet til å uttrykke for viktig åndsverkloven er for dem i deres daglige virke.

– Vi er stolte over at samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene i Norge har ført frem, og vi mener at det enorme engasjementet som norske kunstnere har vist i arbeidet med åndsverkloven vil gi ringvirkninger i lang tid fremover, sier Knut Alfsen fra Skuespillerforbundet.