Vi i GramArts styre og administrasjon representerer er landets eldste og mest erfarne interesseorganisasjon for artister, musikere og studioprodusenter innen populærmusikken. Vi jobber for å sikre medlemmene og andre utøvere gode arbeidsvilkår. Da er det viktig med klare rutiner og retningslinjer, slik at GramArts medlemmer, samarbeidspartnere og ansatte kjenner sine rettigheter og vet hvordan de kan si ifra dersom noe uønsket skjer.

For å ta et tydelig standpunkt mot ukultur i en bransje som i hvert fall tidligere var beryktet for trakassering og diskriminering – alle har en historie om en eller annen gammel røver som har tråkket langt over streken – har vi valgt å ta det såkalte Balansemerket i regi av Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og sammen med dem har vi gått gjennom deres nettkurs og gjennomført en kurssamling hvor vi har reflektert rundt risikofaktorer i virksomheten og i musikkbransjen. Dette har resultert i nye og mer gjennomførte rutiner for forebygging og håndtering av diskriminering, seksuell trakassering og annen ukultur.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjennomført denne sertifiseringen. Det gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og en trygg arbeidsplass for alle, sier daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen.

Du finner retningslinjene og rutiner for varsling på denne linken. Der finner du også informasjon om anonym varsling.

Illustrasjon: Sunniva Krogseth