Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Gjennom Balansekunst tilbys kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter arbeidet for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø. GramArt har gjennomført de tiltakene som kreves for å få Balansemerket. Vi har gjort en kartlegging av risikofaktorer i vår bransje, utformet regler og varslingsrutiner, og vi har tatt et tydelig standpunkt om at GramArt ikke tolererer seksuell trakassering på arbeidsplassen. Ingen utenforstående skal heller oppleve trakassering i møte med GramArt.

Vi har utarbeidet et omfattende, men lettforståelig dokument med regningslinjer for diskriminering og seksuell trakassering i GramArt. Du kan lese hele dokumentet på denne lenken. Utgangspunktet for dokumentet er følgende retningslinjer for hva vi forventer i vår organisasjon.

 

For å redusere risikoen for overtramp og uønsket atferd har GramArt utviklet retningslinjer som alle i GramArt, både i administrasjonen, styret og i de ulike vervene, forventes å følge.

 

Formålet med reglene er å beskytte alle i virksomheten mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere hva gode kollegaer gjør, så lenge det er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre i arbeidsmiljøet.

Hos GramArt forventer vi at alle

  • er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
  • er bevisste på rolleforståelse, makt og grenser når vi jobber med andre. Den enkelte ansatte må utvise stor forsiktighet for ikke å misbruke den makten hen besitter.
  • er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og er varsomme med å bruke kallenavn på andre, og med å kommentere andres utseende.
  • avstår fra bruk av gruppebaserte skjellsord.
  • unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell og religiøs tilhørighet.
  • har et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbrelaterte settinger.

 

Skjema for anonym varsling

Ved anonym varsling vil ikke GramArt like lett kunne innhente flere opplysninger i saker. Du er velkommen til å varsle anonymt, men vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere at saken løses. Vi vil alltid følge opp med forebyggende tiltak. 

  • Dette feltet er valgfritt. Ønsker du å være anonym, lar du det stå tomt.
  • MM slash DD slash YYYY
  • Du kan skrive inn varselet ditt her, Har du mye tekst eller vedlegg bruker du filopplastingen. Det er viktig at du får med hvem varselet gjelder, når trakasseringen har hendt eller hvilket tidsrom det har foregått i. Om du har dokumentasjon (epost, meldinger osv.), tar vi gjerne i mot dette også.
  • Max. file size: 3 GB.