Kjære medlem,

Gårsdagens pressekonferanse var en gedigen nedtur. Meteren er tilbake, det samme er drastiske antallsreduksjoner på arrangement. Timingen er den verst tenkelige. Hvem skulle trodd at nok en julesesong skulle gå fløyten på grunn av pandemien? Men dit er vi altså kommet. Viruset har mutert og omikronvarianten har ført til nye, strenge restriksjoner. Norske artister og musikere er nok en gang rammet av det som i praksis er et yrkesforbud

GramArt er i ferd med å bli spesialister på dette nå. Uheldigvis, hadde jeg nær sagt. Vi har helt siden pandemien begynte understreket at krisen ikke er over før kulturlivet selv erklærer at den er over. Likevel får vi svært lite forutsigbarhet og vi må gjenta argumentene i stadig nye runder, for så å gjøre det samme igjen når perioden utløper. Pengestrømmene er trege, og lappeteppeøkonomien vår er åpenbart vanskelig å forstå for utenforstående.

Vi opplever at den nye kulturministeren er lyttende og kanskje i større grad enn sin forgjenger henter innspill fra feltet. Fredag 3. desember deltok jeg, som representant i arbeidsutvalget i Musikkindustriens næringsråd, i et innspillsmøte med Anette Trettebergstuen, hennes statssekretærer, representanter fra næringsdepartementet med flere. Der snakket jeg på vegne av en samlet næring som lider enormt under de begrensningene som nå blir pålagt oss nok en gang. I møtet understreket jeg at det haster voldsomt med nye ordninger, og at de må ha tilbakevirkende kraft.

Det var dessverre lite av innspillene fra dette innspillsmøtet som dukket opp som konkrete tiltak under gårsdagens pressekonferanse.
Det største sjokket for oss var at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, en ordning vi har jobbet ekstremt hardt med å få på plass og videreført, ikke ble nevnt med et ord.

Tro dere oss: den forsømmelsen lot vi ikke passere i stillhet. Umiddelbart etter pressekonferansen sendte vi et brev til arbeids- og sosialdepartementet og ba om en redegjørelse for dette. De hadde heldigvis ordningen parat allerede. I dag ble det klart at den videreføres ut januar 2021. Det er flott, men det holder ikke. Ordningen må videreføres helt til denne krisen er over. GramArts medlemmer er helt avhengige av denne kompensasjonen.

Regjeringen har heller ikke justert kompensasjonsordningene for kultursektoren. Til tross for et unisont innspill fra kulturfeltet, er de fortsatt heller ikke ferdige med å vurdere behovet for en stimuleringsordning. Vår tydelige tilbakemelding er enkel: det ER et behov. Og det er stort.

 

Ordningene må omfatte generell publikumssvikt (oppdatering: dette fikk vi inn.)

Et annet innspill vi har gitt kulturministeren, er at ordningene må justeres så de omfatter generell publikumssvikt. Det hjelper ikke å si at arrangementer kunne ha blitt gjennomført med et mindre publikum, når ingen publikummere tør å stille likevel. Det kan heller ikke lenger være begrensninger i ordningene som går på hvorvidt det foreligger pålegg og krav til restriksjoner fra myndighetene. Ordningene må ta høyde for en generell publikumssvikt. Folk er redde for å gå på konsert og de blir enda reddere når regjeringen anbefaler munnbind og avstand. For artister er konsekvensen av pålegg og anbefaling den samme: bortfall av inntekt. Dette må regjeringen ta innover seg snarest og justere kompensasjonsordningen deretter.

Turnering i utlandet

Mange av dere GramArt-medlemmer turnerer normalt i utlandet. Dere er en gruppe som har falt mer eller mindre utenfor alle ordninger. Turnering i utlandet medfører stor økonomisk risiko, og man påtar seg økonomiske forpliktelser allerede i forkant av turneen. Avlysninger gir dermed, i tillegg til bortfall av inntekt, store utgifter. Dette har vi spilt inn til departementet i flere runder. Vi er i nær dialog med Music Norway for å fortsette jobben med å utforme innspill og råd for at de ulike eksisterende ordningene skal tilpasses krisen. Vi arbeider også for at det tilføres mer penger i egne pandemitilpassede ordninger.

Samhold, og hold ut

Vi har mottatt mange henvendelser fra dere i det siste. Noen har vært ordentlig fortvilet og sagt at de vurderer å legge hele karrieren på hylla. Alt ifra artister som har hatt et helt yrkesliv på veien uten de enorme inntektene, men med en karriere og et liv de elsker, til artister som turnerer i hele verden og lever svært godt på det. Og alle der imellom. GramArt representerer dere alle. Vi ser et stort behov for å få til noe sosialt for våre medlemmer, og hadde virkelig håpet at det skulle kunne skje fysisk tidlig i 2022. Nå ser det ikke slik ut. Vi ser derfor i stedet på andre muligheter, være seg digitalt samvær, kurs, workshops eller annet for å kunne tilby dere medlemmer et snev av normalitet, om enn ikke fysisk.

Det er mange som trenger samhold nå. Og om du trenger noen å snakke med utover kollegaer og venner, så husk at du som GramArt-medlem har 25 % rabatt på psykologtjenester hos Onlinepsykologene.

Vi takker for tilliten og fortsetter vårt utrettelige og intensive arbeid for at dere skal ha en karriere også etter korona. Dere kan følge med på arbeidet gjennom sosiale medier og på gramart.no. Dessuten er dere alltid velkommen til å ringe oss eller sende oss en e-post.

Med vennlig hilsen,
Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder i GramArt