Denne runden av stimuleringsordningen gjelder for perioden fra og med 8. desember til og med 31. mars. Søknadene vil bli behandlet i den rekkefølgen arrangementene blir avholdt, slik at de som har avholdt arrangementer i desember vil få svar først. Budsjettrammen for den kommende perioden er på 300 millioner kroner.

Stimuleringsordningen gjelder for arrangementer som har blitt gjennomført, eller som er planlagt gjennomført. Den gjelder ikke for arrangementer som har blitt avlyst. Arrangører med avlyste arrangementer kan få støtte gjennom kompensasjonsordningen. Denne er ikke klar enda, men den er sendt ut på høring, med høringsfrist 11. januar. GramArt sender selvfølgelig inn høringssvar og er også med på innspillsmøtet hos departementet 9. januar.

Les mer og søk stimuleringsordningen på Kulturrådets sider.