Gjennom Artistfellesskapet ønsker GramArt og Employ å sørge for en tryggere og enklere hverdag for artister og musikere. Med blant annet sykepenger fra dag én, helseforsikring, gratis juridisk rådgivning, pensjonssparing, regnskap, administrasjon og svært gode forsikringsordninger vil de gi artister sikkerhet og forutsigbarhet. Uten at det går på bekostning av friheten og valgmulighetene du har som selvstendig næringsdrivende.

I denne episoden snakker vi med daglig leder i Artistfellesskapet Håvard Krogedal om næringsformer og muligheter. Er du interessert i å vite mer og ta en prat om hvorvidt Artistfellesskapet er noe for deg? Les lanseringsartikkelen her og sjekk ut ⁠artistfellesskapet.no.⁠

Hør på Spotify | Apple Podcasts

Artistpodden er GramArts egen podcast. Vi er organisasjonen for de næringsdrivende artistene og musikerne, og mener at dere er en gjeng med såpass unike behov at dere fortjener en egen organisasjon som ivaretar deres interesser. Vi har gratis juridisk rådgivning, gratis ulykkesforsikring, rimelige instrument- og reiseforsikringer, mulighet for ansettelse i Artistfellesskapet, masse medlemsfordeler og mye mer. Medlemskontingenten vår er dessuten veldig lav, slik at du har råd til å bruke oss uansett hvor du er i karrieren. Les mer og meld deg inn på ⁠⁠⁠gramart.no.⁠

Transkripsjon av samtalen

Denne transkriberingen er gjort med VGs verktøy JOJO. Den har ikke gjort en voldsomt god jobb med å skille de to, men vi håper teksten er brukbar til å kunne søke opp temaer fra podcasten.


 

00:00:00

Hei og velkommen til en ny episode av Artistpodden. Jeg heter Lasse Warnei Foshaug og er kommunikasjonssjef i Gramart. Dette er en episode jeg har gleda meg litt til å spille inn fordi vi har en stor nyhet. Et nytt konsept som vi skal lansere i dag. Det er noe som heter Artistfellesskapet. Artistfellesskapet er et samdriftsselskap som vi har oppretta i samarbeid med Employ. Det er en modell som blir en medlemsfordel der våre medlemmer, som er næringsdrivende artister og musikere, for dere som ikke allerede er medlem, kan bli ansatt og få de samme fordelene som man har som ansatt i et annet selskap, men uten den administrative byrden. Da tenker kanskje mange av dere at her lukta jeg masse bakdeler med en gang. Jeg trives jo veldig godt som selvstendig. Men det er en del myter vi skal avlive i denne podkasten her, og redegjøre for hvorfor dette er en modell, som kommer til å funke veldig bra for våre medlemmer. Med meg i studio i dag, for å forklare litt mer om dette her, er Håvard Krogedal, nybakt leder i Artistfellesskapet, men også en merittert musiker, ikke sant? Ja, merittert musiker. Jeg har kjørt mine turer i bil og buss og … En og annen flyarbeid òg, må jeg vel si. Men nei, jeg har spilt litt i band, så jeg føler meg veldig hjemme i dette fellesskapet, jeg òg. Ja, jeg er det. Så … nei, jeg har veldig tro på det. Det gleder meg veldig å ta fatt på dette. Kan ikke du fortelle litt om hvilke band du har spilt i, for du er merittert? Ja, det gjør jeg. Nei, jeg føler ikke det. Men jeg har spilt i noen band. Jeg blir aldri rik på det, men … Nei, jeg … Sweeney Manish var for lenge siden, Lockness Mouth var et band, I Was A King, Mirrorlakes fantes, en liten fase. Men Torgeir Valdemar har jeg spilt litt med de siste årene. Var du med på den konserten i operaen, eller?

00:02:01

Ja, det var jeg faktisk. Bassgitar er det jeg har drevet med, da. Det er jo et instrument som er veldig godt egnet for folk som skal holde i økonomien og administrasjonen for andre. Holde rytmen. Ja. Det er veldig bra. Nå skal vi jo snakke om dette artistfellesskapet, da. Som vi har utvikla sammen. Denne samtalen kommer til å handle mye om hvorfor det lønner seg å være ansatt. Det er jo noe vi i Gramart predikerer overfor medlemmene våre veldig ofte når vi får spørsmål om næringsform. Jeg utvikla en gang tidenes korteste foredrag. Det het «Enkel AS». AS. Det er jo en sannhet med modifikasjoner, selvfølgelig. Som også styreleder Ivar Persen påpekte da vi hadde en podkast om næringsform. Så jeg tenkte vi kunne nyansere det litt her i dag. Og du veit jo egentlig alt om denne modellen her, Håvard. Kan ikke du fortelle litt om hva Artistfellesskapet er ment å være? Ja, artistfellesskapet skal være et fellesskap der man kan jobbe med det man gjør, som artist og musiker og musikkprodusent på hver sin kant, men være samla i et felles stort selskap. Og få stordriftsfordeler sammen med andre, og få utbetalt lønn, rett og slett. Man får gjort om sin lille butikk til en lønnsinntekt, som om man drev eget AS, egentlig. Bare uten å måtte sitte alene med drift og være alene om sitt eget sykepengeansvar, som man må i et eget AS. Og fordeler med det, det kommer vi sikkert inn på, men det er jo veldig lurt å bytte ut næringsinntekten med lønnsinntekt. Og i alle fall få nok til å ha minstefradrag i skatteoppgjøret. Og det overordna målet med dette her er jo å gjøre livet til Grammarts medlemmer tryggere og enklere. Ja, det er jo faktisk det. Intet mindre. I korte trekk. Og det handler jo selvfølgelig mye om sykepenger og trygderettigheter og sykefravær og syke barn og psykologtjenester og forsikringer og vi skal gjennom masse greier her nå.

00:04:05

Som er fordeler som vanlige ansatte har hvor nå enn de skulle jobbe hen, men som vanlige ansatte, men som svært, svært mange av kunstarbeidere, musikere, artister whatever innenfor kunstfeltet, ikke har. For den brorparten er organisert som enker. Ja, de er gjerne det, og det er jo lett å komme i gang med enkeltpersonforlag. Det er ganske lett å administrere, det er få formelle forpliktelser og sånt, men det er òg ganske få rettigheter. Det er en ganske sånn utrygg situasjon å være enkeltpersonforlag, så mange bør prøve å få gjort det om til lønnsinntekt. Ja, i korte trekk. Ikke sant. Jeg tenkte vi kunne ta en case som jeg tror er representativ for veldig mange av våre medlemmer. Jeg er artist. Jeg har spillejobber rundt omkring. Får kanskje honorar som studiomusiker fra tid til annen. Og jeg har omtrent 350 000 kroner i næringsinntekt i løpet av et år. Og jeg har et enk. Hvorfor burde jeg se på muligheten for en ansettelse i artistfellesskapet fremfor å fortsette som enk og ta ut det jeg anser som en god inntekt på 350 000 kroner? Ja. Det er rett og slett det at man kan både få høyere trygghet i form av bedre sosiale rettigheter og spareskatt. Men når jeg er et enk, så slipper jeg jo arbeidsgiveravgift, f.eks. Det er veldig mye enklere for meg. Jeg slipper alle de revisjonsgreiene osv. De fleste syns jo det er lønnsomt å kjøre enk når de tjener rundt 350 000 kroner? Ja, altså. Man tenker gjerne at det er billig å drive enk. Men faktisk er det litt interessant … Når man regner på sammenhengen mellom skatt og arbeidsgivt i et AS og i forhold til skatten på næringsdekt i et enk, så er det forholdsvis mye lurere å ta ut lønn i et AS hvis du har mellom 100 000 og 450 000 i året.

00:06:07

Så det folk egentlig glemmer, er å se på helheten? De ser bare på tallene og kostnadene ved å ha et AS, men de glemmer å se på hva de får i form av skattefordel? Man tenker gjerne at det er mye jobb og at arbeidsgiver kommer på toppen, men når man ser det i en sammenheng, så gir minstefordraget man får i skatteoppgjøret, det blir veldig gunstig, faktisk. Vi i Gramart har jo vært veldig nøye på å se på om dette er en god fordel for våre medlemmer, eller om vi bare har falt i en felle der vi sluser folk inn i en modell som ender opp i et stort utbytte på baksiden. Dette er gunstig for veldig mange av våre medlemmer. Og vi er også trygge på at dette er et selskap bestående av artister og musikere som har sett de samme utfordringene. Så jeg vil bare forsikre folk om at dette ikke er en sånn stor salgspitch. At det blir Gramarts selskap, artistfellesskapet, som vi ser verdien i virkelig. Så med det i bakhodet så tenkte jeg vi kunne gå litt inn i hva man får. For nå har vi etablert at det for de aller fleste, særlig for de som tjener mellom 1000 og 450 000, så er det helt ubestridelig lønnsomt å kjøre et AS og være ansatt, fremfor å kjøre det som et enk. Ja, det er faktisk det. Og det er kanskje litt sånn mot det man har trodd, kanskje. Mange tenker gjerne at man bør tjene veldig mye penger for å drive AS, men det er faktisk lurt. Jeg har tenkt det samme sjøl også, med sånn bigeskjeft som jeg har ved siden av min ansettelse i Granmart. Og for akkurat meg tjener ikke så mye penger, så er det lønnsomt å fortsette som enk med næringsinntekt på rundt 50 000 kroner, og alt som er av trygderettigheter gjennom den faste ansettelsen jeg allerede har. Det kan du si. Da burde jeg fortsette som enk med den driftsformen. Ja, hvis folk tar kontakt med meg og lurer på om dette er noe for meg, så må en tenke sånn som du gjør: Ja, men jeg har allerede den jobben, jeg har de forsikringene, jeg har de sykepengerettighetene. Hvis noe skjer, så er jeg i hvert fall trygg. Og da er det jo helt fint.

00:08:10

Ja, og det er et viktig poeng du løfter. Det er et viktig poeng du løfter fram der, at hver eneste person som har lyst til å bli ansatt i artistfellesskapet, må jo gjennom en prosess der dere snakker med Håvard, som ser på deres selskapsform, og ser om dette faktisk er en modell som er hensiktsmessig for din driftsform. Det er jo ikke sånn at folk kommer til deg, og så vil du for enhver pris ha det inn i denne modellen. Nei, det er viktig å poengtere, for tanken med dette er jo at det skal være til nytte. Ingen skal tjene penger på det. Det skal gjøre mest mulig nytte for Grammarts medlemmer. Ingen skal tjene penger på det, sa du. Grammarts medlemmer skal tjene penger på det. De skal få tjenester som de trenger. De får et trygt rammeverk rundt det de driver med, på hver sin kant. Og alle har egentlig det samme behovet. Alle bør ha en vanlig pakke av forsikringer. Alle bør ha vanlige sykepengeettigheter. Og alle kunne ha glede av litt hjelp til administrasjonen, og drive mer med det man er kjempegod på. Alle trenger ikke kunne alt, og i en sånn løsning som dette, så vil noen gjøre jobben på vegne av fellesskapet, som gjør at andre kan fokusere på det de er best på. Ja, ikke sant, for det du sier der om at du får en administrasjon, det er jo helt gull for veldig mange. Det er en del kunstnere. Nå snakker jeg av erfaring på egne vegne, holdt jeg på å si, men jeg snakker også for en del mennesker som henvender seg til oss om dette, som vegrer seg for å fakturere, de vegrer seg for å se på bilag. Vi hadde ganske nylig et digitalt kurs om skattemeldinga. Der kom det en del spørsmål som var sånn forholdsvis grunnleggende, men spørsmål som man kanskje hadde sluppet å bale så mye med hvis man hadde vært ansatt. For da tar jo dere dere av den biten. Ja, det gjør vi faktisk. Alle som blir ansatt i artistfellesskapet, får en kontaktperson. De kan spørre, ringe til, maile til, ta kontakt med når man ønsker det og få hjelp, rett og slett.

00:10:14

Nå er jeg artist med mine 350 000. Jeg har tidligere gjort alt. Jeg er utgiftsfører, kanskje i et enkelt regnskapsprogram. Bruker litt tid på det, fakturerer, sørger for at vederlagene er på riktig sted osv. For meg sånn helt konkret som artist som sitter og gjør alt dette her selv, hva blir min rolle da? Hvilke oppgaver er det jeg sitter igjen med som ansatt i artistfellesskapet? Jobben du gjør, på en måte. Tenke at du faktisk driver med musikertjenester, eller spiller konserter, eller produserer musikk, eller den delen av det er helt lik som før. Når det kommer til å fakturere kunden eller oppdragsgiveren, så logge seg på i fellessystemet for alle. Gå inn på en portal der, der kan man finne … Kunden sender faktura, og så er det overlatt til administrasjonen derfra og videre. Så det som skjer, rent praktisk, er at det er folk som har det som jobb, og sjekker at en faktura ser riktig ut. Skal det være moms, ikke moms, alle lover og regler blir ivaretatt. Og så følges det opp fakturaer. Passe på at kunden betaler, purre hvis det trengs, sende til inkasso … Inkassotjeneste er inkludert. Ja, det er det. Og har man fakturert i mars, så kommer lønna i april, liksom. Kan det være at kunden betaler i mai? De merker det kanskje ikke engang. Det er noen som purrer og passer på. Og det fører meg egentlig over til neste spørsmål. Nå tenker jeg at vi har argumentert ganske greit for at det er lurt å være ansatt i et AS, etter en samtale med deg, hvor du avdekket hvorvidt det gjelder for akkurat meg. Jeg kan bare nevne det. Skal du ha sykepengerettigheter som næringsdrivende med 350 000 i næringsinntekt, og skal ha det like bra som alle andre … At det var en nabo som var lærer, jeg vil ha det. Alle rettighetene, egenmeldinger, omsorgsdager … Så skal Nav ha 11 % av pengene dine for å gi deg de rettighetene. Det er helt vanvittig.

00:12:19

Spesielt innenfor kunst og kultur er det ingen som kjøper den dekningen, den er altfor dyr, folk er allerede på ganske små marginer. Og ingen tar seg råd til det. Og 11 %, liksom, skal du ha? Regnskapsfører kanskje i tillegg, forsikringer i tillegg. Og noe av grunnen til at det da blir veldig fornuftig å ta det inn i artistfellesskapet, er at vi trenger kanskje i snitt rundt 10 % fra hver ansatt for hele pakken. Så der ligger liksom fortjenesten i det, at vi får en solid pakke som er like god som alle andre. Altså det som vanlige folk har i vanlige jobber, til en mye mer fornuftig pris, da. Ikke sant. Ja, det med sykepenger er så viktig, altså. Fra dag én. Fra dagen. Full dekning. Fra dagen. Vi kan jo slenge inn nå at Gramart jobber jo hele tiden med Arbeidsdepartementet osv. for å forbedre forholdene og betingelsene for selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker jo at også de skal ha mye bedre forhold. Men så er det jo sånn at det har vi gjort i mange år. Det er det mange andre organisasjoner som jobber med kontinuerlig også, prøver å få dette her til å fungere litt bedre. Særlig under og etter pandemien, hvor vi så hvor dårlig det systemet faktisk fungerer. Men det er et langt lerret å bleke, opplever vi. Mens vi vil jo gjerne at våre medlemmer skal ha denne tryggheten nå, i dag. Ja, det er noe med det, å tenke begge deler. At man må jo ikke slutte med den kampen om å kjempe for de næringsdrivende, og de er jo fortsatt de samme folka. Men noe kan skje, noe kan skje i morgen, eller om to uker eller noe sånt. Det å benytte seg av en løsning som fins, på en måte, og som kan gjøre livet tryggere med en gang, og bedre, er jo forholdsvis lurt. Men der er du inne på noe, da. For veldig mange av våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende. De er næringsdrivende artister og musikere. De er sine egne arbeidsgivere, de vil ha den friheten det gir. De vil kanskje ikke at noen skal slåss så voldsomt for at de skal bli fast ansatt,

00:14:24

for de trives veldig godt i den næringsformen de har, eller er, og vil ha den friheten. Mens nå går de nå inn, hypotetisk sett, og blir ansatt i artistfellesskapet. Hva vil det gjøre med min frihet som selvstendig utøver? Ja. Nei, det er interessant. Altså, det fins kanskje både frivillige og ufrivillige næringsdrivende. På en måte, selvstendige. Noen ønsker den tryggheten, og noen søker veldig de rammene som gjør at man bare får det litt servert, liksom. Her ligger jobben din, bare gjør den. Mens andre mer på det med frihet og nå vil jeg gjøre det på denne måten og sånn. I artistfellesskapet så vil man jo egentlig jobbe akkurat som man ville. Altså, man gjør det man vil, man inngår de avtalene med forhandle sine egne honorarer eller bruke de agentene man vil, eller de produsentene og så videre. Så ser det jo helt likt ut. Så man jobber akkurat like fritt som før, men man får den tryggheten av gode personalforsikringer og et apparat som følger deg opp hvis noe skjer. Tenkte vi kunne snakke lite grann om de fordelene man får. Nå har vi jo snakka en del om trygderettighetene, tror egentlig at folk forstår det ganske greit. Så vi kan jo hoppe videre til noen av de andre ordningene man får. Og da tenker jeg at det er greit å begynne med å si at du som driver av eget AS, så kan du fremforhandle de samme rettighetene som det du får i artistfellesskapet, og betale for de samme ordningene. Men jeg tar vel ikke helt feil hvis jeg sier at du som enkeltperson i et AS med kanskje én ansatt, ikke har den samme forhandlingskraften og det samme forhandlingsståstedet som samdriftsselskapet og artistfellesskapet som forhandler på vegne av absolutt alle som er ansatt der. Og man kan jo også si at Employ ligger i bakkant, med enda flere ansatte i andre selskaper i andre sektorer som på en måte er med på forhandlingslasset. Ja, absolutt. Så kan ikke du snakke litt om forsikringsordningene man får tilgang på gjennom artistfellesskapet, som også er inkludert.

00:16:25

Den pakken man får den, den er god. Den er egentlig bedre enn mange som har vanlige jobber. Man har yrkesskade, ulykkeforsikring, reiseforsikring med yrkesreiser, fritidsreiser, familiedekning. Så reiseforsikringa dekker turnévirksomhet, f.eks.? Ja, det vil det gjøre. Kanskje man, siden du er musiker og har med deg mye verdifullt utstyr, bør du ha en utstyrsforsikring, kanskje. En turnéforsikring for teknikere eller noe sånt. Vi har instrumentforsikring i Grammart. Den kan du tegne der, ja. Så har vi en helseforsikring, faktisk. For disse yrkesgruppene er jo sårbare, på en måte. Man skaper sin egen jobb hele tida, og hvis noe skjer, er det viktig å komme fort tilbake. Derfor har vi tegna en helseforsikring. En helseforsikring som gjør at man får tilgang til fysikalske tjenester. Altså, tar du ryggen, så får du tilgang til MR litt kjapt. Og når bildet er tatt, så får du tolka det fort. Alle de tinga går litt tregt hvis du ikke har den forsikringen, dessverre. Men vi har òg tilgang til psykolog, psykiatrisk krisehjelp. Det er kult, for det er jo viden kjent at kunstnere er mer utsatt for psykiske helseplager enn resten av befolkningen er. Det er lange ventelister. Ja, og det bør man jo få når man trenger det. Helsetelefon, videokonsultasjon med lege, egne barn under 18 år. Det er mange sånne goder. Og så er det òg en livsforsikring med forsørgertillegg for de som har barna. Det er fint å vite at det òg er tatt hånd om, med en god dekning. Hva er dekninga på den? 5 pluss 25 G, altså det er vel 3,6 millioner. Ja, det er bra. Det er en kjempebra dekning. Og så er det en av disse tingene som man ikke tenker på før man blir litt opp i åra, kanskje.

00:18:29

20-åra så er man jo udødelig og tenker ikke på at man skal bli gammel på et eller annet tidspunkt. Og det er jo faktisk en ganske sårbar alder, det også for utøverne. Fordi veldig mange vil jo gjerne fortsette å spille, kanskje til de er godt over 70. Men som ansatt så har du jo en litt mer automatisert pensjonsordning. Da går sparinga litt av seg sjøl, kanskje? Ja, det er jo fint. Altså man kan sette i gang med pensjonssparing når man driver enk eller eget AS. Mange gjør det ikke. Det er det jeg ville fram til. Glemme det eller sitte i stress og finne ut av hvordan du gjør det. Men her blir det jo bare ordna. Så når jeg kommer i gang med det, er det ikke sånn kjempehøy pensjonssparing, 3,4 % fra første krone tjent i artistfellesskapet, men det blir litt. Og kommer vi i gang tidlig, så blir det mye av det når vi holder på lenge. Så det er bare viktig å komme i gang, egentlig. Ok, da har vi vært litt innom de ulike ordningene som du får som ansatt i artistfellesskapet. Vi har redegjort for at du har den samme friheten som du har til vanlig, og vi har ikke minst funnet ut at man kan få seg en psykologtime på litt kort varsel. Så det var viktig. Jeg tenkte det kommer til å bli en del spørsmål rundt lønn. Jeg har allerede fått et par spørsmål når jeg har snakket om en sånn type modell. Mange folk i denne bransjen har ofte en veldig sesongbasert inntekt. Noen lever kanskje av juleturneer i desember, ikke sant, mens andre tjener mest på eventjobber i januar. Andre igjen kanskje tjener alle pengene sine på festivalsesongen, mens andre er trubadurer og spiller hver eneste lørdag rundt omkring i det ganske land. Og tanken her er jo at du får utbetalt lønn regelmessig, og da får de fordelene som det medfører, med tanke på sykepenger osv. fra Nav, fordi du har en periodisert lønn. Som er jevn og stabil, ikke sant? Jeg har ikke misforstått det? Nei, det er veldig bra du nevner det, for lønna i artistfellesskapet vil jo være basert på den enkeltes resultat, så det er en provisjonsinntekt av type.

00:20:32

Men det er ikke så lurt å ta ut all lønna på et tidspunkt i året. Og noen av grunnene til det handler ikke om skatt, men det handler om når den inntekten teller med i grunnlaget for sykepenger. Ikke sant. Så hvis man tar en solid lønning i januar eller februar, og så skjer det noe på høsten, så teller plutselig ikke den lønna med i grunnlaget når Nav skal beregne hva du har rett på i sykepenger. Da vil de se på lønnsutbetalingene de siste tre månedene. Det er grunnen til at vi har denne løsningen som egentlig bare fordeler lønna utover året, som man ville gjort hvis man kjørte lønn til seg sjøl fra eget AS, egentlig. Så man ville bare sett at økonomien er ca. sånn. Så starter vi å ta ut denne lønna. Det holder. Er det for mye, så må man nedregistrere. Er det for høyt, så får man heller … Eller motsatt. Er det for lavt å gi seg sjøl et lønnspålegg? Det vil være mulig i en sånn modell. Og det gjør at sykepenger … Så lenge man klarer å holde i lønn og jevn over tid, så ville man ha en god trygghet hvis noe skulle skje. Hva hvis jeg ikke tjener nok penger, da? Hvordan løser artistfellesskapet det? Inntekten henger jo sammen med den enkelte sine oppdrag. Så hvis man tjener for lite enn man ønsker, liksom, så går lønna ned. Er det helt krise og alt bare stopper opp, så må man egentlig snakke med oss om det. Kanskje det er muligheter for dagpenger, f.eks., eller at det er en situasjon der det er naturlig å bli permittert. Eller man må se på hvilke muligheter som finnes, i alle fall. Og da har man jo litt flere muligheter. Fordi man har hatt en periodisert inntekt fra tidligere som Nav kan se på når de vurderer dagpenger osv. Ja, det er klart. Har man lønn i fjor, liksom, i siste tolv månedene, så har man grunnlag for dagpenger. Vi kan snakke lite grann om å spille band. Det vet du alt om.

00:22:35

Ja, vi vet litt om det. Vi har jo en del band. Og en del av de bandene er jo f.eks. organisert som DA. En del av de har jo da enkelt… Ja, det må jo ha et enkelt hver for å være i et DA. La oss si at det er en liten gruppe med trubadurer som reiser rundt og spiller. Hvordan løser man det i artistfellesskapet? Ja, det er sikkert flere måter å gjøre det på. Men intensjonen må jo være så enkelt som mulig. Og det kunne jo vært at hele dette bandet av trubadurer var ansatt, alle sammen. Hvis det er tre trubadurer sammen, f.eks. i et band her, så kan én av dem fakturere på vegne av alle. Og så er det verktøy for bare å fordele inntekten etter deres egne avtaler, da. Og hvis de har eksterne parter inne, sett at de har med seg en ekstern som bare er innleid, så kan det òg legges inn, at den får sin del av totalhundraret. Eller en tekniker eller to, eller sjåfør, eller hva det måtte være som er kobla på en produksjon. Så fordeles inntektene automatisk på de ulike bandmedlemmene? Ja, altså internt så kan det gå rimelig automatisk. Eksternt så vil de få en beskjed, men nå er du registrert som en underleverandør på sånn type oppdrag, denne leveransen er levert og du skal fakturere så og så mye. Ja, ikke sant. Så relativt automatisk? Ja, det er automatisk. Og da sitter man jo vel med en slags fordel sammenligna med å kjøre et DA, da. At alle jo faktisk er ansatte i artistfellesskapet. I artistfellesskapet får de fordelene, men man opererer fortsatt som et band, da. Ja, altså det kan jo være mange grunner til å ha et DA uansett, for et band kan være fornuftig. Men de som da har enkeltpersonfortak hver for seg, er det vel de som har tatt ut lønn istedenfor? Ikke sant. Sendt en faktura til DA, ta ut lønnsinntekten for minstefaget i skatteoppgjøret, og sikre … Komme i gang med pensjonssparingen, sjøl om du er ung og har DA som sykepengerettighet og forsikringer. Alt det der, da.

00:24:40

Grunnen til at jeg snakker så vidt rundt det her, er at det er så mange ulike former og det er så mange ulike mennesker der ute og folk har så ulike spørsmål. Så å finne noen sånn helt generelle spørsmål som gjelder alle, det er faktisk litt vanskelig, så jeg kan jo bare kjøre et lite frempek. At nå som vi lanserer dette, så kommer vi til å ha flere webinarer der folk kan ringe inn, holdt jeg på å si. De kan delta i et SUM-møte, f.eks., og stille spørsmål som de selv har. Etter hvert så kan man booke en egen konferansesamtale på video med Håvard, gjennom en kul løsning som vi kommer til å ha på nettsidene, hvor man velger tid og sted og spør om det er ledig og … Ja, jeg kommer til å sette av ganske mye tid til det. For det er ganske individuelt, egentlig, om dette. Vi kan si noe generelt om at det er lurt for så og så mange, vi har 160 000 næringsdrivende i Norge som har sin hovedinntekt fra næringsvirksomhet. Og veldig mange av dem burde gjøre noe lignende dette. Nå er dette for artister, men man må òg se helt ned på individnivå. Og da er det viktig med en rådgivningssamtale. Hva er lurt i dette tilfellet? Og det er viktig, men skal ikke liksom … Det er bra for artistfellesskapet at det blir mange, men man bør ikke anbefale det til de som ikke trenger det, eller som bør få et annet råd. Ja, det kommer vi til å være ganske tydelige på når vi kommer dit hen at folk begynner å ha lyst til å bli ansatt. Kan hende du blir rådgitt å velge en annen modell, eller så kan du være skeptisk i utgangspunktet, men får råd om å hoppe på, for det er åpenbart at dette blir lønnsomt for deg. Men så er det jo sånn at det er noen inntekter som ikke hører hjemme i denne næringsformen, av ulike grunner. Og det er rettighetsinntekter, penger du tjener i fra f.eks. Gramo eller Tono. Som du får utbetalt. Som det ikke er mulig, eller hensiktsmessig,

00:26:42

å fakturere via artistfellesskapet eller et eget AS, for den saks skyld. Og da … Dette her kommer vi til å få spørsmål om. Så derfor stiller jeg det til deg. De pengene får jeg jo som privatperson. Det er jo litt dumt med tanke på næringsinntekt osv., er det ikke det? Jo, det er noe her som gjenstår å løse, føler jeg da. Opphavspersonen kan utnytte sin egen opphavsrett momsfritt, men ikke et annet juridisk objekt, som kalles et arkivselskap. Om du så eier det selv, og eier opphavsretten, så kan du ikke fakturere royalty moms-fritt. Så hvis jeg har 90 % av inntektene mine fra opphavsrettigheter, så er det ikke brått sikkert at jeg skal bli ansatt noe sted? Hvis de 25 % er moms, liksom, hvis det bare blir en kostnad … Hvis de 25 % er moms, liksom, hvis det bare blir en kostnad, liksom, du bare taper penger på det, så er det jo dumt. Da må man finne en løsning på det. Men da er vi jo tilbake til at dette er såpass individuelt at det kan du ta når du snakker med folk, så redegjør man litt for det. Absolutt, men om man har 50/50, liksom, åndsverkinntekter og tjenestesalg, eller liksom konsertvirksomhet, eller, så kan det godt være lurt, og selv om man ikke kanskje får gjort noe med strømmen av royalty-inntekter, så kan det være lurt å gjøre noe med den andre sida av det, for å prøve å få opptjent rett til maksimalt minstefordrag i skatteoppgjøret. Og få tilgang til forsikringspakkene likevel, altså. For kostnaden ved å være ansatt i artistfellesskapet for de som har 50/50 her, på en måte, er ikke sikkert den er så høy som man skulle tro, og det er lurt å regne på det og se på. Hvis man vil ha en liten pekepinn, så fins det en kalkulator på artistfellesskapet.no, som blir nettsida for dette her. Der du kan taste inn næringsinntekta di og litt andre faktorer,

00:28:43

og se om dette her er lønnsomt for deg. Og jeg har tukla litt med den med ulike inntekter og ender stort sett på at, forutsatt at jeg vil ha de samme rettighetene og de samme tjenestene, så er det mer lønnsomt å være i artistfellesskapet. Så når du selvfølgelig på et eller annet tidspunkt nivå, hvor du kanskje har en veldig stor økonomi, så man kan vurdere det litt deretter. Men det som jeg syns er kult, som er et kronisk surrehue, og har lykkes med å utbetale arbeidsgiveravgiften som lønn til meg selv, f.eks., da jeg var selvstendig, så er jo dette her med det administrative et veldig stort poeng. Altså du får en regnskapsavdeling, du får en HR, du får en administrasjon, rett og slett, og så sitter du igjen med å være utøver. Og du må selvfølgelig taste inn hvilke fakturaer osv., som du skal sende ut, da, men det litt mer tekniske arbeidet rundt det, det slipper man jo. Ja, og helt overordna med å få delegert ansvaret, egentlig. Altså, man bytter ut rollen som ansvarlig for å oppgi dette til skattemyndigheter, til å være lønnsmottaker. Det blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Dette har du fått i lønn, dette er trukket i skatt. Så du får bare skattemeldingen til godkjennelse, sånn som vanlige ansatte? Ja, mange kan kanskje komme dit, altså. Så er det jo de som har en sidegeskjeft. Kanskje de har en del åndsverkindekter. Da må de jobbe litt hardere. Men det som handler om liksom … Det er mange som turnerer mye, reiser mye, sitter med mye kvitteringer som skal inn i det regnskapet. Fylle ut reiseregninger. Det kan man gjøre når man er ansatt. Bruke statens satser. Diettgodtgjørelse, f.eks. Den administrative jobben vil bli betydelig forenklet, ser jeg for meg, for veldig mange artister. Er det en skattefordel forbundet med det òg? Kjøre statens satser og diett i stedet for å kjøre utlegg? Ja, det kan du si. Mange opplever de satsene som romslige nok til at man får kjøpt maten litt billigere enn det de legger opp til.

00:30:45

Og den differansen der, kanskje man får 300 kroner godtgjørelse for det måltidet som brukte den 99 på den sushien, så er jo det penger spart, på en måte. Altså betale litt mindre skatt. Åssen funker det i praksis med reiseregninger og utlegg og alt det der? Man logger seg på det i trippeltax, enten via mobilen eller på en laptop. Så skanner man kanskje kvitteringer med appen på mobilen. Får de inn i en reiseregning eller et ansattutlegg. Så dokumenterer du, skriver hva det gjelder, hvor du har vært. Legger på «diett» hvis du har vært på reise. Kjøregodtgjørelse hvis du har vært ute i privatby. Eller alle de tingene man vanligvis gjør. Og så sendes det inn til godkjenning. Så er det noen i administrasjonen i artistfellesskapet som bare går gjennom og sjekker at det. Kvitteringene er der for det som trengs, osv. Så får man det inn som en kostnad i regnskapet, og får da refusjon på neste lønning. Ja, ikke sant. Som å være ansatt. Som å være ansatt, helt vanlig. I Gramart bruker vi jo trippeltax til vanlig. Så når jeg har vært på Bylarm eller Vill Vill Vest eller Surveive eller hvor nå enn jeg har vært en, så sitter jeg bare og tar bilder av kvitteringer. Ellers gjør jeg det med en gang jeg får varen over disk. Og så er det ute av min verden, rett og slett. Da slipper jeg å gjøre noe mer med det. Og så sitter regnskapsavdelingen i bakkant og sjekker at de har gjort det riktig, og gir det tilbake på neste lønnsslipp. Ja, og det vil jo være helt likt. Og trippeltax er jo en ganske heftig kostnad hvis du driver for deg sjøl. Så det er det enkle systemet som fins i bakkant for hver enkelt ansatt i artistfellesskapet. Det er jo også en, ikke bare enkelt, men også økonomisk, en ganske grei gevinst, da, på den kostnaden du har i forbindelse med å være ansatt i artistfellesskapet. Ja, absolutt, det er jo ideen med et sånt fellesskap, å senke de kostnadene, at man slipper å måtte kjøpe systemet alene, eller kjøpe forsikringen alene,

00:32:46

eller sitte alene med sykepengesvaret, eller alle disse tinga som man må skaffe seg, på en måte, er bedre å gjøre sammen med andre. Stordriftsfordeler, samdriftsfordeler, masse gode fordeler uten masse administrativ byrde. Det høres jo veldig bra ut. Dette kommer vi til å jobbe mye med fremover. Vi kommer til å lage en del innhold, vi kommer til å ha webinarer. Vi kommer til å gjøre det vi kan for at de av dere som kunne ha nytte av dette, får vite om det og forstår det og tar kontakt med oss hvis dere vil vite mer. Så det kan dere begynne med allerede nå. Ta kontakt hvis dere vil vite mer. En slags individuell vurdering for å se om dette er en god næringsform for dere. Så tenker jeg at vi kan avslutte der nå i første omgang, Håvard. Hva tror du? Absolutt. Ja. Det kommer til å være … Starte, det. Ja. Bare sette i gang. Kommer til å være så mye individuelle spørsmål fremover, men da svarer vi på det når de kommer. Tusn takk for at du ble med for å lansere dette kule konseptet. Så snakkes vi. Det gjør vi.

 

Hei, jeg heter Ivar Storm Persen, og jeg er styreleder i Gramart. Takk for at du hører på Artistpodden, og takk for at du er medlem hos oss. Om du ikke er medlem allerede, så gå til grammart.no og meld deg inn. Du får gratis juridisk rådgivning fra landets ledende miljø innen artistrelatert jus, ulykkesforsikring, du får tilgang til noen helt latterlige billige instrumenter og reiseforsikringer, og en hel masse andre medlemsfordeler. Og ikke minst så kan du søke om å bli med i artistfellesskapet. Alle næringsdrivende utøvere innen populærmusikken hører hjemme hos oss.