Etter lobbyvirksomhet og nært samarbeid med EU-kommisjonen, hvor IAO blant annet har ledet en gruppe for data og transparens, har kommisjonen fremlagt forslag til nye lover. Utøvere og låtskrivere skal ha krav på tilstrekkelig informasjon for å kunne fastslå den økonomiske verdien av rettighetene som de har overdratt eller lisensiert. Videre foreslås en avtalejusteringsordning hvis artisten har uforholdsmessig lavt vederlag i forhold til nye utnyttelsesformer, tvisteløsningsmekanismer, samt skjerpede krav til rettighetsklarering og fjerning av innhold for plattformer som baserer seg på innhold lastet opp av brukere.

IAO (International Artist Organisation), som GramArt har vært med å stifte, lobber aktivt mot EU for å ivareta artistenes rettigheter. GramArts representant i IAOs styre, seniorrådgiver Tore Østby, sier:

”Det er gledelig at Europakommisjonen fortsetter å legge vekt på utøvere og låtskriveres interesser. Det nye direktivforslaget om opphavsrett er et godt steg videre for flere av de største utfordringene til artister og andre rettighetshavere vi har diskutert med kommisjonen. Selv om det er behov for justeringer i lovforslaget, bekrefter dette kommisjonens intensjon om å styrke de skapende kunsternes posisjon.”

Før første gang genuin artistrepresentasjon i EU
IAO tetter et vesentlig hull i artisters representasjon i Brussel. Artistenes stemme har vært fraværende i viktige debatter om fremtiden for musikk, og artistenes interesser har ofte vært representert av plateselskapene, fagforeninger og forvaltningsorganisasjoner. Disse organisasjonenes interesser har ikke alltid vært på linje med våre egne. På kun halvannet år har IAO lykkes og anerkjennes som den legitime og autoritative stemmen for artister ovenfor Europakommisjonen og Europaparlamentet. Konkrete tiltak i forslaget til europeisk lovgivning om opphavsrett til fordel for artister og skapende kunstnere er oppnådd på svært kort tid, uten at IAO har særlig budsjett eller egen administrasjon.

IAO:s  fremvekst, nettverk og synlighet
I begynnelsen ble IAO drevet utelukkende på et konseptuelt nivå som en gruppe likesinnede artistorganisasjoner som kom sammen uformelt for å dele kunnskap, kompetanse og innsikt. Vi formaliserte organisasjonen for 18 måneder siden, med minimal finansiering og foreløpig basert på styremedlemmenes frivillige arbeid, inkludert representanter fra GramArt og andre land. IAO har lykkes i å utvikle seg til å bli en organisasjon i stand til å ta fatt på globale problemstillinger i musikkindustrien. Dette gjelder en del utfordringer som ikke kan håndteres effektivt på nasjonalt nivå, men som påvirker oss alle lokalt uansett sjanger eller status i bransjen. For eksempel møter internasjonale toppledere ​​IAO på en måte som ikke ville vært mulig for enkelte medlemsorganisasjoner. Organisasjonen kommuniserer direkte med ledere som opererer internasjonalt, og har derfor muligheten til å påvirke de største musikk- og teknologiselskapenes retningslinjer og handlinger i alle land hvor de opererer. IAO har direkte kommunikasjon med Lucien Grainge (styreformann og administrerende direktør i Universal Music Group world wide), H. Robert Kyncl (forretningssjef for YouTube), og Simon Morrison (Googles informasjonssjef i Europa). IAO har videre regelmessige orienteringsmøter med Frances Moore (administrerende direktør IFPI world wide), Alison Wenham (CEO WIN), Helen Smith (Impala), og Jonathan Prince (global leder for offentlig politikk i Spotify).

På den politiske internasjonale arenaen har IAO også gitt oss tilgang på høyeste nivå. Vi har regelmessig korrespondanse og møter med EU-kommisjonen, inkludert president Juncker, visepresident Ansip og kommissær Oettinger. 
IAO har også hatt en sterk konsekvent tilstedeværelse på viktige industrikonferanser som Midem, SXSW, The Great Escape, Isle Am Sea, Eurosonic, Tallin Music Week, Canadian Music Week, Music Tech Fest, C/O Pop, Reeperbahn, MAMA, Future Music Coalition, som er viktige plattformer for å styrke debatten ytterligere og informere kunstnerne.

GramArt vil følge opp kommisjonens forslag i Kulturdepartementets høring med frist 7. november.

Se også www.iaomusic.org for mer informasjon om IAOs arbeid.