I forbindelse med Covid-19 er det opprettet diverse kompensasjons- og stimuleringsordninger. Eksisterende tilskuddsordninger har blitt tilført ekstra penger som du kan søke på, og nye er opprettet. Gjennom NAV, skatteetaten og Altinn kan du gjøre grep som kan hjelpe deg gjennom krisen.

Er du usikker på hvilke ordninger som finnes, og hvilke som er aktuelle for deg? Dette webinaret gi deg noen svar, og peke deg i riktig retning. Her kan du delta aktivt og stille spørsmål direkte via chat eller video – eller du kan lene deg tilbake med avslått kamera og bare følge sendingen.

Mer info og påmelding: Kontordagen.no

Arrangement på Facebook

Webinaret er gratis, men har en begrensning på 100 deltagere som kan delta aktivt med innspill og spørsmål etc. Foredraget streames likevel åpent for alle på Facebook, og blir liggende ute i ettertid så lenge det er aktuelt. Deltagelse er gratis!

Webinaret ledes av Åsmund Prytz. Åsmund er ansatt i sitt eget rådgivningsfirma Prytz AS og selvstendig næringsdrivende musiker/kulturarbeider i Prytz Produksjon. Han er også medlem av GramArt og NOPA.

 

Kontordagen blir DIGITAL

Etter de siste restriksjonene har vi kastet oss rundt. På Kontordagen DIGITAL kan du delta på foredrag med Q&A, ettersnakk med utvidet spørsmålsrunder og treffe andre på digitale møteplasser. Arrangementene fordeles ut over vinteren 20/21, og du kan delta fra akkurat der du er.
Kontordagen DIGITAL arrangeres av Creo, NOPA, MØST, by:Larm og GramArt