Helt siden krisen startet i mars, har GramArt hatt ett eneste mål for øye: å sikre at norske artister og musikere klarer seg gjennom denne. Vi har hatt tett dialog med øvrig organisasjoner i musikkbransjen for å sørge for at hele næringskjeden i musikkbransjen får den støtten den så sårt har behov i denne vanskelige tiden

 

GramArt har vært pådriver for å få gjennomført de støtteordningene som så langt har kommet fra myndighetene. Vi var tidlig ute med å kreve at artister og musikere som var selvstendig næringsdrivende skulle få kompensasjon for sine tapte inntekter. Da den såkalte arrangørstøtten kom var vi også svært tydelige overfor Kulturdepartementet og Stortinget på at artister og musikere måtte inkluderes i ordningen. slik at også dere fikk kompensert for bortfall av inntekter.

 

I den nåværende fasen, hvor det for myndighetene har vært sentralt å få hjulene i norsk kulturliv i gang igjen, har vi vært tydelige på at vi ser at stimuleringsordningen ikke helt treffer alle dere medlemmer. Vi ser nå at en del av dere har fått støtte til å gjennomføre konserter. Tilbakemeldingen fra andre av dere er at dere så langt ikke nyter godt av ordningen. Vi fortsetter derfor arbeidet vårt slik at flere av dere får den støtten dere skal ha fra denne ordningen.

 

Vi har også vært svært bekymret for at det i en periode så ut som at kompensasjonsordningen for selvstendig næringdrivende og frilansere skulle forsvinne. Vi vet at denne har vært avgjørende for mange av dere. Sammen med flere andre organisasjoner var vi derfor med på #redalert-aksjonen som var et varsko til myndighetene om at kompensasjonsordningen måtte videreføres. Ordningen ble først forlenget til ut året. I forrige uke ble regjeringen enig med Frp om å videreføre kompensasjonsordningen, i første omgang ut februar 2021. Dette etter et langvarig press fra GramArt og andre organisasjoner i musikkbransjen

 

Det økte smittetrykket har igjen ført til ytterligere restriksjoner på konserter fra myndighetene. Vi vet at dette er enormt krevende for alle dere medlemmer. Livespilling er for svært mange av dere den viktigste inntektskilden. Du som er medlem av GramArt skal vite at vi i administrasjonen gjør vårt beste for å påvirke myndighetene slik at også artister og musikere blir ivaretatt i krisen.  ette vil fortsatt være vårt absolutte hovedfokus i den vanskelige tiden vi er inne i. Ikke nøl med å ta kontakt med oss i administrasjonen hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om støtteordningene. Vi her for dere.