Stimuleringsordningen
Formålet med Stimuleringsordningen er å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Søknadsfrist er 1. desember klokken 13:00.

Klikk her for å komme til søknadsskjema

Norsk Kulturfond
Det er tre ordninger under Norsk kulturfond som har søknadsfrist 2. desember. De tre er støtte til musikere og musikkensembler, fonograminnspillinger og bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk.

  • Musikere og musikkensembler: Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnévirksomhet. Ordningen retter seg mot profesjonelle musikere og artister, ensembler og band innen alle sjangre. Tilskuddsordningen bidrar til at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig og rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.
    Frist 2. desember klokken 13:00. Klikk her for å komme til søknadsskjema

 

  • Fonograminnspillinger: Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.
    Frist for å søke er 2. desember klokken 13:00. Klikk her for søknadsskjema

 

  • Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk: Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støttes et stort antall nye verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.
    Frist for å søke er 2. desember klokken 13:00. Klikk her for søknadsskjema