Mange av dere har nylig mottatt en utbetaling fra Gramo på vegne av GramArts fond og Creos vederlagsfond. Dette er penger opptjent gjennom Norwaco i 2019. I tillegg er det en andel av utbetalingen som stammer fra en avtale med IFPI.

Totalt har de to fondene utbetalt rett i overkant av 7 millioner kroner, hvorav 3 952 975,- kommer fra GramArts fond.

Norwaco er et vederlagsbyrå som krever inn penger for diverse typer tredjepartsbruk, f.eks. tv-distribusjon, lovlig privatkopiering, undervisningsbruk m.m. I motsetning til for eksempel Gramo og Tono har ikke Norwaco personlige medlemmer. I stedet er rettighetshaverne representert av en rekke organisasjoner. Det vederlaget Norwaco innkrever fordeles mellom totalt 35 medlemsorganisasjoner som disponerer pengene til fordel for sine rettighetshavergrupper. GramArt og Creo er blant de organisasjonene som representerer musikkutøverne.  

Dersom du har spørsmål om utbetalingen eller opptjening av vederlag i Norwaco kan du kontakte oss på gramart@gramart.no.