Vi har tatt en masse bilder og video, som vi tenker å publisere i dagene fremover. Men vi er så fulle av glede og takknemlighet for at så mange er interesserte i oss og hva vi kan gjøre for dere artister, at vi i første omgang bare ville si takk. For dere artister og musikere vi snakket med som ikke hadde tid til å melde dere inn der og da: dere kan fortsatt benytte dere av denne linken.