– At vi har en kulturminister som ønsker å satse på kultur, og som ser verdien av et mangfoldig og sterkt kulturliv er veldig bra. Dog er vi i GramArt litt skuffet over at musikkfeltet ikke er en av hovedprioriteringene i årets budsjett, sier konstituert daglige leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Budsjettet er på 14,8 milliarder kroner, noe som innebærer en økning på 640 millioner kroner eller 4,5 prosent fra saldert budsjett 2018. Det er positivt at det er en reell økning i Kulturbudsjettet for første gang på flere år.

-Budsjettet inneholder mye god kulturpolitikk på mange felt. GramArt er spesielt fornøyd med at Balansekunst får 1,5 millioner kroner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Dette støtter GramArt helhjertet. Det er noe vi sammen med andre organisasjoner i kulturfeltet har arbeidet for å få til. At Musikkutstyrsordningen tilføres fem millioner kroner for utvidelse til flere musikksjangre er også positivt, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

– Vi er videre fornøyd med at Norsk Kulturråd styrkes og at det er funnet rom for å øke tildelingen til Fond for lyd og bilde med fire millioner kroner. Vi vet at dette er en støtteordning som er viktig for norske artister. Norske artisters inntekter er på et kritisk lavt nivå. Det er derfor avgjørende at støtteordninger som Fond for lyd og bilde får flere midler å dele ut. GramArt imøteser kunstnermeldingen som regjeringen skal legge frem for Stortinget høsten 2019. Her vil det forhåpentligvis bli lagt frem tiltak som kan bidra til å gi artistøkonomien et nødvendig løft, sier Øvrebø-Engemoen.

– GramArt er bekymret for at privatkopieringskompensasjonen for 2019 ikke er økt utover KPI, selv om ordningens nedslagsfelt er utvidet til også å omfatte litterære tekster og visuelle verk. Dette er svært uheldig, og GramArt kommer til å jobbe for å få dette endret, avslutter Øvrebø-Engemoen.