I samarbeid med Europeiske Reiseforsikring kan vi tilby våre medlemmer en av Norges beste reiseforsikringer til en svært gunstig pris. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet (også på reiser uten overnatting), og tilbys for enkeltperson eller familie.

Hvem forsikringen gjelder for
Medlemmer med eller uten familie. For medlemmer med familie omfatter forsikringen også ektefelle/samboer og egne barn under 20 år.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser av inntil 45 dagers varighet i hele verden.

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder fra innbetalingsdato og ut kalenderåret.

Tegn forsikring enkelt på Min Side.