I samarbeid med Europeiske Reiseforsikring kan vi tilby våre medlemmer en av Norges beste reiseforsikringer til en svært gunstig pris. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet (også på reiser uten overnatting), og tilbys for enkeltperson eller familie.

Hvem forsikringen gjelder for
Medlemmer med eller uten familie. For medlemmer med familie omfatter forsikringen også ektefelle/samboer og egne barn under 20 år.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser av inntil 45 dagers varighet i hele verden.

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder fra innbetalingsdato og ut kalenderåret.

Premie
Årspremien er normalt kr 950 pr. medlem uten familie og kr 1.100 pr. medlem med familie, men tegner du ny forsikring i perioden 20.6–8.7  får du den altså for kr 230 eller 270.

NB! For at forsikringen skal være gyldig må medlemskontingent for inneværende år være betalt.

Bestilling
For å benytte deg av sommertilbudet, send e-post til forsikring@gramart.no med emne «sommerkampanje».