Marte Wulff. Foto: Julia Nagelstad
Fred Gerhard Strand

Nytt styremedlem er Tatiana Palanca, som tar over plassen etter Eva Weel Skram. Daniel Nordgård, Harald Sommerstad og Anne Lise Frøkedal var på valg, og samtlige ble gjenvalgt for to nye år.

Styret i GramArt ser da slik ut:

Ivar S. Peersen (styreleder)
Harald Sommerstad
Anne Lise Frøkedal
Karin Park
Daniel Nordgård

Vara:
Tatiana Palanca
Kate Havnevik
Terje Tysland

Kontrollkomiteen
Fred Gerhard Strand erstatter Øyvind Skaara som var på valg som medlem av kontrollkomiteen. GramArts kontrollkomité 2018-2019 består dermed av Lars Martin Myhre og Fred Gerhard Strand.

Valgkomiteen
Askil Holm var på valg som medlem av GramArts valgkomité. Han blir erstattet av Marte Wulf. GramArts valgkomité 2018-2019 består dermed av Silje Halstensen (Bendik), Terje Nordgarden og Marte Wulf.

GramArt ønsker de nye tillitsvalgte hjertelig velkommen.
Samtidig vil vi også takke valgkomiteen for godt gjennomført arbeid, og avgåtte tillitsvalgte for fremragende innsats.

Generalforsamling på Kulturhuset