Stipendet kan søkes av profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere.

Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke. Studenter kan ikke søke om stipend til fortsettelse av sin utdanning.

Stipendet er ment for lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for å videreutvikle seg som utøvende kunstnere. Eksempler på dette er kurs, skole eller privattimer. Det gis ikke stipend til «inspirasjonsreiser».

Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.

Det søkes på eget skjema som finnes på fondets nettsider www.ffuk.no

Søknadsfrist er torsdag 15. mars 2018.
Søknader må være mottatt av FFUK innen denne dato.