«#nårmusikkenstilner-kampanjen har bidratt positivt til å løfte frem et alvorlig samfunnsproblem. På vegne av GramArt vil jeg takke alle som har delt sine historier. Dette er tøft og vanskelig for dem som har opplevd dette. GramArt skal jobbe for at de skal slippe å oppleve det samme igjen», fortsetter Aamodt.

GramArt er overrasket over omfanget av seksuell trakassering som disse historiene viser. Det tyder på en ukultur i bransjen som vi ikke kan akseptere.

«GramArt tar nå initiativ sammen med andre organisasjoner i musikkbransjen for å gå sammen om å i felleskap finne tiltak som kan få bukt med problemet i vår bransje», fortsetter Aamodt.

Sakene vi nå ser og leser om fra musikkbransjen er rystende. Det må en tydelig holdningsendring til i musikkbransjen. GramArt kommer i det følgende til å jobbe for at musikkbransjen går sammen om et felles opprop som signeres av alle selskaper, institusjoner og organisasjoner. Her må det fastsettes noen grunnleggende prinsipper om at seksuell trakassering er uholdbart og uakseptabelt. GramArt vil også foreslå at det opprettes et varslingssystem i musikkbransjen, hvor de som opplever seksuell trakassering kan ha mulighet til å varsle, også etter at oppropene er over. Dette vil også gi oss muligheten til å kartlegge omfanget.

Det er dessverre ingen raske løsninger på dette problemet. Vi i musikkbransjen må imidlertid ta tak i det i fellesskap og finne løsninger, slik at vi kan unngå seksuell trakassering i fremtiden.

Les #nårmusikkenstilner-oppropet i Aftenposten her

For ytterligere kommentarer:

Elin Aamodt, daglig leder GramArt: 95919917

Anders Nielsen, Kommunikasjonsrådgiver GramArt: 40844709