Møtet kom i stand som følge av et brev som GramArt sammen med MFO, NOPA, Norsk komponistforening og Musikkforleggerne sendte til kulturminister Helleland 28. november. I brevet  ber organisasjonene om midler til å styrke Balansekunst i forbindelse med oppropet #nårmusikkenstilner, som viste omfattende seksuell trakassering i musikkbransjen. Brevet kan du lese i sin helhet litt lenger ned i saken.

På møtet deltok Torbjørn Heitmann Valum fra Norske konsertarrangører, Hans Ole Rian fra Musikernes fellesorganisasjon, Guro Kleveland fra Balansekunst og Elin Aamodt fra GramArt.

GramArt ber kulturministeren om hastetiltak

Sammen med Musikernes fellesorganisasjon, NOPA, Norsk komponistforening og Musikkforleggerne sendte GramArt 28. november et brev til kulturminister Linda Hofstad Helleland der vi blant annet ber regjeringen støtte Balansekunst med fem millioner kroner som  et hastetiltak for å bekjempe seksuell trakassering i kulturlivet. Les hele brevet under.

 

ÅPENT BREV

Kulturminister Linda Hofstad Helleland
postmottak@kud.dep.no

Artistorganisasjonen GramArt
Kirkegata 5
0153 Oslo                                                                             Oslo, 28/11/17

TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING I KULTURLIVET

På bakgrunn av de siste ukenes avsløringer av omfanget av seksuell trakassering og grenseoverskridende adferd i kulturlivet ber vi ministeren om å opprette en ny likestillingspott, lik den som ble opprettet i 2013.

Kulturarbeidere er i en særlig sårbar posisjon når det gjelder seksuell grenseoverskridende adferd, ettersom omfanget frilansarbeid og korte oppdrag er stort. De skjeve maktforholdene og påfølgende usikkerhet rundt nye kontrakter gjør det vanskelig å si i fra.

For å oppnå et kulturliv som er inkluderende og trygt for alle behøver vi noen som går foran. Foreningen Balansekunst er en egnet kandidat til å lede dette arbeidet. Balansekunst består av over 50 norske musikk- og kulturorganisasjoner, som på eget initiativ arbeider for å jevne ut kjønnsforskjellene og øke mangfoldet i musikk- og kulturlivet. Balansekunst er en videreføring av et løsere bransjenettverk som ble opprettet i etterkant av den Kulturdepartement-initierte innspillskonferansen «Balanse i musikken» 20.03.12.

Balansekunsts styrke ligger i at foreningen er en nøytral og troverdig aktør som samler aktører fra hele kulturfeltet, og som dermed har mulighet til å utvikle normative retningslinjer og å effektivt utøve innflytelse på hele bransjen. For å styrke arbeidet for et inkluderende kulturliv og arbeidet mot seksuell trakassering ber vi ministeren vurdere å støtte Balansekunst med 5 millioner kroner over en treårsperiode. Da vil det være mulig å ansette en person i hel stilling og Balansekunst vil kunne gjennomføre flere prosjekter som kan fremme kjønnsbalansen og mangfoldet i norsk kulturliv.

Vi, medlemmene av Balansekunst, mener at dette forslaget er et godt tiltak for å bekjempe diskriminering og seksuell trakassering i arbeidslivet. Og vi ber om at Kulturministeren hastebehandler dette.

Vennlig hilsen

Hans Ole Rian                                        Jørgen Karlstrøm
Musikernes fellesorganisasjon            Norsk Komponistforening

Kai Robøle                                                Ingrid Kindem
Musikkforleggerne                                  NOPA

Elin Aamodt
Artistorganisasjonen GramArt