Kate Havnevik og Terje Tysland er nye tilskudd til styret. Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies) ble takket av etter ti år i GramArts styre. Han blir erstattet av Karin Park. Anne Lise Frøkedal, Daniel Nordgård og Eva Weel Skram fortsetter i styret. Pål Rake takker for seg.

Det nye styret ser da slik ut:

Ivar S. Peersen (styreleder)
Harald Sommerstad
Anne Lise Frøkedal
Karin Park
Daniel Nordgård

Vara:
Eva Weel Skram
Kate Havnevik
Terje Tysland

Kontrollkomiteen:
Lars Martin Myhre var på valg som medlem av kontrollkomiteen. Han ble gjenvalgt på generalforsamlingen. GramArts kontrollkomité 2017-2018 kommer derfor fortsatt til å bestå av Øyvind Skaara og Lars Martin Myhre.

Valgkomiteen:
Arvid Wam Solvang og Hanne Sørvaag var på valg som medlemmer av GramArts valkomité. De blir erstattet av Terje Nordgarden og Silje Halstensen (Bendik). GramArts valkomité 2017-2018 består dermed av Askil Holm, Silje Halstensen og Terje Nordgarden.

GramArt ønsker å takke valgkomiteen for et godt gjennomført arbeid, og avgåtte tillitsvalgte for fremragende innsats.

Bjørn Gunnar Sando takkes av etter ti år som medlem av GramArts styre.
Avtroppende styreleder Harald Sommerstad og påtroppende styreleder Ivar S. Peersen.