Elin Aamodt, som har vært daglig leder i GramArt siden 2008, har søkt om permisjon fra sin stilling frem til 15. juni 2019. Styret i GramArt har innvilget hennes permisjonssøknad. Elin vil i denne perioden ikke ha noen formelle oppgaver i GramArt.

I Elins fravær er GramArts Marius Øvrebø-Engemoen ansatt som konstituert daglig leder. De fleste av GramArts medlemmer kjenner nok Marius gjennom vår rådgivende avdeling. Marius har vært ansatt som advokat i GramArt siden 2008. Siden den gang har hundrevis av norske artister hatt glede av hans juridiske kompetanse.

For kontakt med daglig leder i GramArt, skriv til Marius på e-post: marius@gramart.no.