-Det har vært utrolig vanskelig å velge ut bare seks lærlinger blant så mange åpenbart talentfulle kandidater, sier Mike Hartung som leder Platearbeiderforeningen.

-Utvelgelsesprosessen har vært grundig, og mentorene har også vært involvert for å finne kandidatene som de mener de kan utvikle noe sammen med. Vi ønsker at de seks som nå blir de første lærlingene, med mentorenes hjelp kan utvikle sitt talent innenfor musikkproduksjon, fortsetter Hartung.

Mentorordningen er en nystartet ordning som GramArt og Platearbeiderforeningen har gått sammen om å etablere. Et av hovedmålene med ordningen er å styrke likestillingen i produsentleddet.

-Vi er glade for interessen for mentorordningen har vært såpass stor. Ikke minst er vi fornøyde med at 44,6 % av søkerne er kvinner. Vi ønsker med mentorordningen som kjent også å bidra til å styrke likestillingen i produsentleddet. Dette er en god start i så måte, sier Marius Øvrebø-Engemoen, kst. daglig leder i GramArt.

De seks som blir lærlinger er:  Nadia W. Esshali, 21 år fra Oslo, Frida B. Håvardstun, 26 år fra Oslo, Trygve Stakkeland, 30 år fra Stavanger, Steinar Skålid, 21 år fra Trondheim, Henrik Alsmark, 22 år fra Kristiansand og Anna Solnørdal, 23 år fra Oslo. 

I januar møtes de utvalgte lærlingene sine mentorer i studio. Da starter prosjektarbeidet hvor lærlingene vil observere, utføre produsentarbeid og delta aktivt i løpende feedback-sessions med vurdering av egen progresjon og måloppnåelse. De vil i denne tremånedersperioden ha én-til-én samtaler med sin mentor, samt musikkproduksjons- og karriereveiledning.

Etter endt prosjektperiode vil lærlingene få vist frem sitt sluttprodukt på en showcasedag. Her vil det også være samtaler, hvor erfaring med mentorordningen vil bli delt, herunder hvordan de har jobbet sammen med sine mentorer for å få ferdigstilt et produkt. Showcasen vil avholdes tidlig i april.

 

Om Mentorordningen
Sammen med Platearbeiderforeningen har GramArt etablert en mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere. Ordningen er rettet mot de som ønsker å lære hvordan man kan bli skikkelig god på musikkproduksjon. Seks av Norges ledende produsenter bidrar med sin kompetanse om musikkproduksjon til seks utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på.

GramArt og Platearbeiderforeningen ønsker også med ordningen å bidra til å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen, da vi ser at menn er i kraftig flertall i produsentleddet. Derfor skal halvparten av lærlingene være kvinner.

Les mer om mentorordningen her

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.
NOPA støtter også prosjektet.