GramArt skal være et kunnskapssenter for våre medlemmer. Gjennom kursing, kompetanse, nyttige verktøy og møteplasser, skal vi sørge for at du får den kunnskapen du trenger. Våre rådgivere er dessuten tilgjengelige dersom du skulle trenge veiledning.

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Des
 • Alle Kurs

Søknadskalender.

Trenger du økonomisk støtte til ditt prosjekt? Vi har samlet noen søknadsfrister det er verdt å notere seg.

Vi har laget en søknadskalender for 2018 som kan lastes ned her. Ellers finner du kommende frister lenger ned på denne siden. Vi har også laget en nyttig guide til søknadsskriving med tips om hvordan du best kan skrive en søknad. Last den ned her.

De aller fleste tilskuddsordninger opererer med elektroniske søknadsskjemaer. Søknadsskjemaer til Kulturrådets tilskudssordninger leveres i Altinn, og det betyr at du må ha elektronisk ID. Beregn god tid til å sette deg inn i de ulike søknadsportalene.

Frister september:
Musikkutstyrsordningen (1. september)
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. september)
Music Norway: Bransjestilskudd (1. september)
Music Norway: Arrangørtilskudd (1. september)
Sparebankstiftelsen DNB (1. september)
Komponistenes vederlagsfond (2. september)
Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte (4. september)
Fond for lyd og bilde: Norsk musikk i audiovisuelle prod. (4. september)
Norsk kulturråd: Musikere og musikkensembler (4. september)

Frister oktober:
Trafo (16-22 år) (1. oktober)
Music Norway: Bransjestilskudd (1. oktober)
Det norske komponistfond (2. oktober)
Nordisk Kulturfond (2. oktober)
Statens Kunstnerstipend (16. oktober)
Fond for utøvende kunstnere (31. oktober)

Frister november:
Music Norway: Bransjetilskudd (1. november)
Tekstforfatterfondet (2. november)

Frister desember:
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. desember)
Music Norway: Bransjetilskudd (1. desember)
Music Norway: Arrangørtilskudd (1. desember)
Trafo (16-22 år) (1. desember)
Norsk kulturråd: Musikere og musikkensembler (4. desember)
Norsk kulturråd: Innspilling (komposisjon/tradisjon) (4. desember)
Norsk kulturråd: Bestillingsverk og produksjonsstøtte (4. desember)

Løpende frist:
Norsk kulturråd: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger
Fond for lyd og bilde: Markedsføring av musikkutgivelser
Music Norway: Promotilskudd
Frifond (under 26 år)

Har du spørsmål til støtteordninger, eller lurer du på hvordan du bør sette opp en søknad? Ta kontakt med GramArts medlemsservice på telefon 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no