GramArt skal være et kunnskapssenter for våre medlemmer. Gjennom kursing, kompetanse, nyttige verktøy og møteplasser, skal vi sørge for at du får den kunnskapen du trenger. Våre rådgivere er dessuten tilgjengelige dersom du skulle trenge veiledning.

Søknadskalender.

Trenger du økonomisk støtte til ditt prosjekt? Vi har samlet noen søknadsfrister det er verdt å notere seg.

Vi har laget en søknadskalender for 2017 som kan lastes ned her. Ellers finner du kommende frister lenger ned på denne siden.

De aller fleste tilskuddsordninger opererer med elektroniske søknadsskjemaer. Søknadsskjemaer til Kulturrådets tilskudssordninger leveres i Altinn, og det betyr at du må ha elektronisk ID. Beregn god tid til å sette deg inn i de ulike søknadsportalene.

Frister september:
Musikkutstyrsordningen (1. september)
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. september)
Music Norway: Samarbeidsprosjekter i utviklingsland (1. september)
Sparebankstiftelsen DNB (1. september)
Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte (2. september)
Komponistenes vederlagsfond (2. september)
Norsk kulturråd: Musikere og musikkensembler (2. september)
Fond for utøvende kunstnere  (26. september)

Frister oktober:
Trafo (16-22 år) (1. oktober)
Det norske komponistfond (2. oktober)
Nordisk Kulturfond (2. oktober)
Statens Kunstnerstipend (17. oktober)

Frister november:
Tekstforfatterfondet (2. november)
Fond for utøvende kunstnere (7. november)

Frister desember:
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. desember)
Music Norway: Samarbeidsprosjekter i utviklingsland (1. desember)
Trafo (16-22 år) (1. desember)
Norsk kulturråd: Musikere og musikkensembler (2. desember)
Norsk kulturråd: Innspilling (komposisjon/tradisjon) (2. desember)
Norsk kulturråd: Bestillingsverk og produksjonsstøtte (2. desember)

Løpende frist:
Norsk kulturråd: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger
Fond for lyd og bilde: Markedsføring av musikkutgivelser
Music Norway: Promotilskudd
Frifond (under 26 år)

Har du spørsmål til støtteordninger, eller lurer du på hvordan du bør sette opp en søknad? Ta kontakt med GramArts medlemsservice på telefon 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no