GramArt skal være et kunnskapssenter for våre medlemmer. Gjennom kursing, kompetanse, nyttige verktøy og møteplasser, skal vi sørge for at du får den kunnskapen du trenger. Våre rådgivere er dessuten tilgjengelige dersom du skulle trenge veiledning.

Søknadskalender.

Trenger du økonomisk støtte til ditt prosjekt? Vi har samlet noen søknadsfrister det er verdt å notere seg.

Søknadskalenderen vår er ikke oppdatert for 2021. Vi jobber med dette. Vi har latt ordningene stå for en oversikt over hva som finnes.

Vi har laget en nyttig guide til søknadsskriving med tips om hvordan du best kan skrive en søknad. Last den ned her. Se også Kontordagens video Søknadskriving med Tor-Arne Vikingstad.

De aller fleste tilskuddsordninger opererer med elektroniske søknadsskjemaer. Søknadsskjemaer til Kulturrådets tilskudssordninger leveres i Altinn, og det betyr at du må ha elektronisk ID. Beregn god tid til å sette deg inn i de ulike søknadsportalene.

Frister februar:
Trafo (16-22 år) (1. februar)
Music Norway: Bransjestilskudd (1. februar)
Sparebankstiftelsen DNB (1. februar)
Komponistenes vederlagsfond (3. februar)
Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte (4. februar)
Fond for lyd og bilde: Norsk musikk i audiovisuelle prod. (4. februar)

Frister mars:
Musikkutstyrsordningen (MOU) (2. mars)
Music Norway: Bransjestilskudd (1. mars)
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. mars)
Music Norway: Arrangørtilskudd (1. mars)
Det norske komponistfond (4. mars)
Norsk kulturråd: musikere og musikkensembler (4. mars)
FFUK: Reise- og etterutdanningstipend (Mar*)

Frister april:
Trafo (16-22) (1. april)
Music Norway: bransjetilskudd (1. april)
Tekstforfatterfondet (2. april)
TONOs stipendordning (Apr*)

Frister mai:
Music Norway: Bransjetilskudd (1. mai)
Nordisk Kulturfond Prosjektstøtte (2. mai)
Fond for utøvende kunstnere (Mai*)

Frister juni:
Music Norway: Internasjonale reisetilskudd (1. juni)
Music Norway: Bransjestilskudd (1. juni)
Music Norway: Arrangørtilskudd (1. juni)
Trafo (16-22 år) (1. juni)
Norsk kulturråd: Musikere og musikkensembler (3. juni)
Norsk kulturråd: Fonograminnspilling (3. juni)
Norsk kulturråd: Bestillingsverk og produksjonsstøtte (3. juni)

Frister juli:
Music Norway: Bransjestilskudd (1. juli)

Løpende frist:
Norsk kulturråd: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger
Fond for lyd og bilde: Markedsføring av musikkutgivelser
Music Norway: Promotilskudd
Frifond (under 26 år)
Gavefondet (ulike frister i de forskjellige regionene)
Nordisk kulturfond OPPSTART
Trafo Mentorhjelp (16-22 år)

Har du spørsmål til støtteordninger, eller lurer du på hvordan du bør sette opp en søknad? Ta kontakt med GramArts medlemsservice på telefon 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no