I GramArt får vi daglig mange henvendelser om ulike kontrakter og ønsker om kontraktsgjennomgang. Mange får hjelp til å utforme avtaler eller til å gjøre endringer i avtaler for at de skal være rettferdige og jevnbyrdige. Juridisk rådgivning er gratis for GramArts medlemmer og det er noe vi oppfordrer alle til å benytte seg av. Ikke signér kontrakter uten videre – snakk med oss først.

Vi samarbeider med Musikkontoret for å spre kunnskap og kompetanse innen alle felter i musikkbransjen. I år har vi bidratt med en rekke tekster og artikler om kontrakter og avtaler. Advokatfullmektig Maren Eline Skaskiewicz, seniorrådgiver Tore Engström Østby og kommunikasjonssjef Lasse W. Fosshaug står bak tekstene, som du kan lese i sin helhet på Musikkontoret.no.

Men husk: er du i tvil, ta kontakt med oss. Det er derfor vi er her.

 

Hva er en platekontrakt

En platekontrakt er en avtale mellom plateselskap og artist, eventuelt mellom to selskap. Formålet med kontrakten er artisten får hjelp fra et plateselskap til å gi ut og markedsføre musikk, mot at plateselskapet får en andel av salget. Det finnes flere ulike typer platekontrakter. Den tradisjonelle platekontrakten, der selskapet finansierer, tilrettelegger og eier rettighetene til innspillingen, kalles ofte artist- eller innspillingsavtale. Det er store variasjoner i hvordan en platekontrakt ser ut. Her forklarer vi de vanlige typene kontrakter og de vanligste punktene i en norsk platekontrakt.

 

Hva du bør vite om produsentavtaler

Produsentens rolle inkluderer normalt tilrettelegging og koordinering av innspillingen med ansvar for gjennomføring og budsjett. Det er dessuten vanlig at produsenten har kreative oppgaver, bistår med arrangement og hjelper utøverne til å levere fremføringer av ypperste kvalitet. En avtale kan gjøre at man unngår utfordringer i samarbeidet og i verste fall tvister om rettigheter og vederlag. Har partene alle vesentlige detaljer på plass før samarbeidet begynner, er det mye lettere å løse eventuelle uoverensstemmelser før, under og etter samarbeidet. I denne guiden lærer du om hva en produsentavtale bør inneholde.

 

Valg av manager: Hvordan sikre et godt samarbeid

Det er viktig å finne en manager som forstår artistens visjon, mål, musikalske stil og image, og som har forutsetningene for å gjøre en god jobb. En manager skal være en betrodd partner og rådgiver som arbeider for å fremme artistens karriere og sikre langsiktig suksess. Bruk derfor litt tid på å vurdere de ulike managerne. Om du har et navn på blokka, se gjennom managerens andre artister og vurder om du passer inn i stallen. Har manageren tilfredse klienter og suksess med disse? Har manager god kjennskap til musikkbransjen og et godt kontaktnett i Norge og utlandet innenfor den relevante sjangeren? For å sikre at dere får et sterkt samarbeidsgrunnlag er det viktig at en kontrakt beskytter begge parter. I denne guiden veileder vi deg gjennom praktiske og juridiske aspekter ved å inngå en avtale med en manager.

 

Avtale med bookingagent

En bookingagent skal først og fremst søke oppdrag for artister, forhandle, følge opp avtaler med arrangører og kreve inn penger for oppdrag. For at samarbeidet mellom artist og bookingagent skal fungere er det viktig med god kommunikasjon. Agenten bør forstå artistens profil og retning, og jobbe godt med artistens øvrige team. Utforsk de viktigste aspektene av en avtale mellom artist og bookingagent  i denne guiden.

hjelp med platekontrakter