Med kun noen dager igjen til jul, tenkte jeg det var på tide med en liten julehilsen fra oss i GramArt. Noen av dere er sikkert ute på veien og sprer juleglede og varme med konserter og opptredener, mens andre kanskje allerede har rigget seg til i studio for å bruke jula til å komponere den neste julehiten. Til dere vil jeg si at det er lurt med instrumentforsikring når alle faderne blir fulle av ribbefett. Neida, spøk til side.

2023 har vært et begivenhetsrikt år for oss i GramArt. Vi er og har vært dypt involvert i en lang rekke politiske prosesser, og dere som følger arbeidet vårt, vet at særlig arbeidet med digitalmarkedsdirektivet har tatt mye tid. Nå ble det endelig sendt ut på høring og vi er allerede i gang med å forfatte et grundig høringssvar. Vi ser allerede nå at det er en del positive momenter for norske utøvere, men det er likevel en del vi vil ha inn. Og det er noe vi vil ha ut.

Dette har vært året der vi for alvor har innsett hva maskinlæring og KI kan bety for norske musikere. Særlig på rettighetsfeltet er det enorme utfordringer som vi jobber mye med, både med det norske apparatet, men også i EU, gjennom vårt engasjement i IAO – International Artist Organization. Jeg skal ikke skrive altfor mye om dette her, men nøyer meg med å si at det finnes en artikkel i direktivet som vil åpne for trening av språkmodeller på europeiske rettighetshaveres, altså deres, verk og utgivelser. Dette vil vi slåss for å hindre, og vi har de andre organisasjonene i Kunstnernettverket ved vår side i dette arbeidet. Utøverne skal ha rimelig vederlag for all bruk av deres verk – også ved bruk av opptrening av maskinlæringsalgoritmer som til alt overmål også kan komme til å ta jobber fra noen av de samme rettighetshaverne.

I tillegg til det politiske arbeidet, tar våre verv i de kollektive forvaltningsorganisasjonene mye tid. Det er svært gledelig for meg å meddele at vi i Norwaco i høst fikk fullt medhold i en tvist om fordeling av midler fra UNI Musikklisens. Kort fortalt – fordeling av penger betalt for bruk av musikk i skolene. På andre siden av bordet satt plateselskapene, men Norwacos fordelingsnemnd og GramArt sørget for at utøverne får beholde en andel penger som plateselskapene hevdet seg berettiget til, samt at en annen andel vokste til fordel for utøverne. Disse prosessene er lange og kompliserte, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg ble litt stolt og lettet på utøvernes vegne da vi fikk fullt medhold i denne tvisten.

GramArt jobber i stor grad prosjektbasert, men vi ser nå at vi må gjøre en del endringer i hvordan vi utvikler disse prosjektene fremover. Er bransjefestivalene like viktige for norske artister som tidligere? Er Spellemann? Hva med medlemsmøter og masterclasser? Hvordan kan vi best bruke pengene våre til fordel for flertallet av norske artister og musikere? Dette er store spørsmål som vi nå skal forsøke å få svar på gjennom Artistundersøkelsen, som lanseres på nyåret. Vi håper svært mange av dere svarer, da dette vil legge grunnlaget for mye av vårt virke fremover.

Apropos prosjekter. Vi har et nytt, stort prosjekt på gang. Vi lanserte denne uken Artistpodden, GramArts egen podcast. Trenger vi flere podcaster nå? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror og vet at norske artister og musikere trenger mer kunnskap og de trenger det i et format som er i bruk. 10 000 ord om kontrakter på gramart.no blir ikke lest, til kommunikasjonssjef og forfatter Lasses store fortvilelse. Gjennom Artistpodden kan vi lage både lettbeint og komplisert innhold i en lett tilgjengelig form. Derfor er Artistpodden en av våre satsinger i 2024. Den vil også gjøre at innhold vi lager i forbindelse med for eksempel bransjefestivaler – som samtalen mellom Marit Larsen og Thea Glenton Raknes på by:Larm i 2023 – blir tilgjengelig for flere enn de som har tid, råd og geografisk nærhet til å delta fysisk.

Utover det vil jeg oppfordre dere til å benytte dere av tilbudet vårt. Som medlemmer har dere tilgang på gratis juridisk rådgivning, rimelige forsikringer, søknadsveiledning (som vi lanserte i høst) og en hel haug med rabattavtaler. Dere har dessuten ulykkesforsikring inkludert, så om dere har det et annet sted også, kan dere si den opp og spare litt penger. Det er dessuten et viktig poeng at deres medlemsskap låner oss stemme og kredibilitet når vi arbeider for deres rettigheter i ulike fora. Tusen takk for at du er medlem.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god og fredelig jul.

Marius