Det er ingen tvil om at teknologi ofte skaper nye og spennende muligheter. De to siste tiårene har vi imidlertid sett en utvikling som har uthulet vernet for rettighetene på opphavsrettens område. Samtidig som en ny og gigantisk økonomi har vokst frem, har utøvere og opphavere (og til dels også produsenter) fått en stadig mindre andel av inntektene som generes ved bruk av deres rettighetsbeskyttede verker.

Nå ser man imidlertid en aksept for at også rettighetshaverne skal ha betalt for den bruk som skjer, uavhengig av plattform. En samlet musikkbransje er av den oppfatning at det var på høy tid. Mekanismene i disse bestemmelsene vil kunne bidra til et mer balansert marked, hvor det etableres en mer levedyktig økonomi også for de som skaper og fremfører åndsverk.

En god implementering av digitalmarkedsdirektivet vil sørge for at de som nå tjener helt enormt mye penger på å tilgjengeliggjøre andres rettighetsbeskyttede materiale, må betale rettighetshaverne for bruken. Det vil gi norske artister, produsenter og kunstnere helt nye inntektsmuligheter og vi har derfor brukt mye tid på å komme med innspill til Kulturdepartementet.

Du kan lese hele vårt innspill på denne linken.