Frist for innsendelse er 1. februar. Du kan sende dine forslag på én av følgende måter:

Årets generalforsamling avholdes i første halvdel av juni. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om endelig tidspunkt og sted.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen.