Tid: Tirsdag 20. juni 2023 kl. 13:00 – 15:00
Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo

Meld deg på her. Frist for påmelding er fredag 16. juni.

Registrering til årsmøtet åpner kl. 12:30. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Ivar S. Peersen
styreleder GramArt

Dokumenter:
Dagsorden og sakspapirer
Styrets årsrapport 2022 – 2023 (vedlegg 2)
Fullmaktskort

Vi gjør oppmerksom på at vi i år ikke lager trykksak av årsrapporten, men vi vil skrive ut rapporten til de som ønsker å ha den fysisk på årsmøtet. Om du ønsker dette, gi beskjed til Lasse W. Fosshaug.