Karin Park, Kate Havnevik og Terje Tysland var også på valg, og samtlige ble gjenvalgt for to nye år.

Styret i GramArt ser da slik ut:

Ivar Peersen (styreleder)
Daniel Nordgård
Anne Lise Frøkedal
Harald Sommerstad
Karin Park

Varaer:
Tatiana Palanca
Kate Havnevik
Terje Tysland

Kontrollkomiteen
Øyvind Skaara erstatter Lars Martin Myhre som var på valg som medlem av kontrollkomiteen. GramArts kontrollkomité 2019-2020 består dermed av Fred Gerhard Strand og Øyvind Skaara.

Valgkomiteen
Terje Nordgarden og Silje Halstensen var på valg som medlem av GramArts valgkomité. Begge ble gjenvalgt. GramArts valgkomité 2019-2020 består dermed av Silje Halstensen, Marte Wulff og Terje Nordgarden.

GramArt ser frem til et nytt år med mange muligheter og ønsker nye tillitsvalgte hjertelig velkommen. Samtidig vil vi også takke valgkomiteen for godt gjennomført arbeid, og avgåtte tillitsvalgte for fremragende innsats.