Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida.

GramArt peker i sitt innspill på relevante tiltak som kan bidra til styrke artisters økonomi. Blant tiltakene vi foreslår er en mer offensiv holdning til verdigap-problematikken, styrking av norskandelen, herunder å gjeninnføre kravet om minimum 35 % norskandel for å drive kommersiell radio i Norge, styrke stipendordningene for utøvende musikere, samt å utrede muligheten for at det opprettes et organ som sørger for profesjonell aktivitet over hele landet, der det tidligere Rikskonsertene kan fungere som mal.

Les hele innspillet til GramArt her