Kulturdagen under Arendalsuka arrangeres i felleskap av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk innen dans, scenekunst, musikkfeltet, museum og billedkunst.  Fra kl 11.00 og fram til midnatt blir det flere arrangementer både i Bakgården og på skipet Gamle Oksøy.

Hensikten med Kulturdagen er å vie en hel dag til å diskutere viktige kulturpolitiske spørsmål. Vi skal utfordre politikerne til debatt og sette søkelyset på de store temaene som kunsten og kulturens plass i samfunnet og dannelse og ytringsfrihet.

Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen. GramArt er medlem av Kunstnernettverket og Balansekunst.

Her er full oversikt over hva som skjer på Kulturdagen 15. august under Arendalsuka:

11.00     Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk
Sted: Bakgården
Noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere er invitert til debatt i Bakgården, og vi setter søkelys på blant annet kulturarenaer, det frivillige kulturlivet, likestilling og mangfold.

12.45     Kulturlunsj: Setesdalsmusikken: Snart verdensarv?
Sted: Gamle Oksøy
Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip. Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO- søknad fra Setesdal. Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore.

14.00     Debatt: Alt kan meldes!
Sted: Bakgården
I november 2018 la kulturminister Trine Skei Grande fram kulturmeldingen Kulturens kraft og denne høsten legges kunstnermeldingen fram. Hvordan brukes disse meldingene? Har de noen hensikt? Virker de? Og hvordan påvirker de kulturpolitikken?
Kunstnernettverket har invitert representanter fra alle stortingspartiene for å diskutere kunstnerpolitikk, med Aftenpostens Veslemøy Østrem som ordstyrer. Det blir også et kunstnerisk innslag ved performance-kunstner Ibrahim Fazlic.

 

16.00     Kultur på Åpent skip
Sted: Gamle Oksøy
Henrik Syse om : «Kulturarv – does it matter? Noen filosofiske refleksjoner». Musikalsk innslag av Jonas Alaska. Det blir også lett servering og mingling.

19.30     Debatt: Dannelse og ytringsfrihet
Sted: Bakgården
Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?

Debatten ledes av Veslemøy Østrem, journalist, Aftenposten.  Panelet består av stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV),

Anine Kierulf (fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter), Henrik Syse (filosof, forsker ved Institutt for fredsforskning og professor ved Bjørknes Høyskole), Ole Marius Hylland (forsker Telemarksforskning), Hans Ole Rian (forbundsleder Creo), Hilde Tørdal (billedkunstner)

 

21.30     Konsert: Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch

Sted: Bakgården

 

 

22:30     Kulturkveld på Åpent skip

Sted: Gamle Oksøy

Blir bedre kjent med oss!

Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.