Også i år reiser GramArt til Arendalsuka. Dette er en viktig arena for oss og de andre interesseorganisasjonene, da vi møter politikere og andre beslutningstagere innen vårt felt. Vi samarbeider med Kunstnernettverket og med Musikkindustriens næringsråd, og i år er vi gjennom dem med som avsender av tre debatter, der vi forhåpentligvis får politikerne i tale om problemstillinger som angår norske utøvere og andre kunstnere. Det er daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen som representerer GramArt på Arendalsuka i år.

 

LOOK TO SWEDEN? KAN EN FAST LAV KULTURMOMS GI BEDRE VILKÅR FOR KULTURNÆRINGENE?

I dag er det store forskjeller og stor usikkerhet knyttet til tolkning av mva- regelverket for kultur og kreative næringer. Dette krever betydelige administrative ressurser hos virksomhetene og bidrar til konkurransevridning mellom ulike ledd i verdikjeden. Hver dag må kulturarbeidere selv tolke hvilken momssats ulike deler av virksomheten skal ha – og konsekvensene av gjøre feil vurdering kan være store. I tillegg er dagens regelverk konkurransevridende.
Aktører i kreative næringer har selv bedt om at momsregelverket gjennomgås med mål om å rydde opp og forenkle. I Sverige har man en felles lav moms for kulturnæringene. Kan dette være en løsning også i Norge?

KUNSTNARKÅR. NY STORTINGSMELDING OG NY KULTURLOV

I juni lanserte daværende kulturminister Anette Trettebergstuen stortingsmeldingen Kunstarkår. Samtidig er en revidert kulturlov ute på høring, og skal behandles i Stortinget til høsten. Hvordan skal vi tolke det som står i Kunstnarkår, og hvordan vil dette påvirke økonomien til kunstnere? Hva betyr egentlig «armlengdes avstand», og vil den foreslåtte lovfestingen i praksis bety mer eller mindre avstand mellom bevilgende myndigheter og kunstnerne?

KUNSTNERNES DOM

I Kunstnernettverkets debatt på Kraftverket scene tidligere på dagen diskuterer et panel av stortingspolitikere kunstnerøkonomi, sett opp mot kunstnerundersøkelsen, den kommende kunstnermeldingen og en varslet NOU om musikkfeltet. I denne debatten feller kunstnerne sin dom over politikerne. Representanter fra kunstnerorganisasjoner for scenekunst, musikk, film, litteratur og visuell kunst diskuterer den tidligere debatten og gir sine vurdereringer av hva politikerne  egentlig  sa. 

 

Se flere av arrangementene GramArt er involvert i her.