«GramArt er positive til politikernes ønske om å styrke kulturnæringen. Vi savner likevel en offensiv kultur- og næringspolitikk. Regjeringen har i budsjettet ikke vist at de er villig til å satse på kulturen som en av landets viktigste næringer for verdiskapning», fortsetter Aamodt.

GramArt er norske artisters interesseorganisasjon. GramArt ønsker at regjeringen bedre skal legge til rette for kulturnæringen, med gode rammevilkår og betingelser. Dessverre ser vi ikke at budsjettet inneholder noe positivt skifte i denne retningen. De aller fleste av våre 3000 medlemmer er selvstendige næringsdrivende artister. På deres vegne er vi naturlig nok skuffet over dette.

At det er foreslått halvering i kutt i UDs reisestøtte, er dessuten dramatisk.  Når det ønskes økt eksport og vekst er det en merkelig prioritering å halvere denne viktige støtten. For de av GramArts medlemmer som turnerer mye internasjonalt, vil dette kuttet ha store negative konsekvenser.

«At regjeringen understreker at sektoren har utfordringer i et mer globalisert og digitalisert samfunn, gjør ikke saken noe bedre. Det er nettopp disse utfordringene som gjør at vi mener sektoren bør ha øremerkede bevilgninger og bedre tilrettelegging for kreativ kulturnæring. Dette bør inngå i både kulturbudsjettet og næringsbudsjettet. At den totale økningen i Kulturdepartementets budsjett i praksis er en indeksregulering viser denne manglende viljen til å gi kulturen det løftet den trenger for å styrkes. GramArt håper det i de kommende budsjettforhandlingene vil vises vilje til å gjøre de endringer som trengs for styrke kultursektoren», avslutter Aamodt.

GramArt er også bekymret for at regjeringen foreslår å øke lavmomssatsen som deler av kulturlivet nå er omfattet av. Hvis dette blir vedtatt, innebærer det en økning på 4 % i løpet av 2 år. Dette bekymrer oss. Kulturlivet trenger bedre rammevilkår for ytterligere vekst, ikke dårligere. En økning av momssatsen får uten tvil uheldige konsekvenser for disse næringene.

For mer informasjon, kontakt:

Elin Aamodt, daglig leder i GramArt: 95 91 99 17
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver i GramArt: 40 84 47 09