Etter flere henvendelser og forslag fra medlemmer om ulike miljø- og klimainitiativ, valgte vi høsten 2021 å starte arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen er en gjennomgang av organisasjonens rutiner og tiltak, og omhandler ikke bare miljøutslipp, men også ting som omhandler arbeidsmiljø og trivsel generelt. Sertifiseringen er ingen magisk fiks og markerer ikke slutten på vårt arbeid med klima og miljø, snarere begynnelsen.

Til det beste for medlemmene

Klimautfordringene vil føre til strenge restriksjoner på mange felt, og artister og utøvere vil rammes av disse enten de vil eller ikke. Det er ingen hemmelighet at turnévirksomhet, være seg nasjonalt eller internasjonalt, gir store utslipp. Særlig flytrafikk er en miljøsynder. Samtidig er det urealistisk, og heller ikke ønskelig, at artister og utøvere skal begrense sin turnévirksomhet. Det er jo tross alt det man lever av! Men kanskje det kan tilrettelegges for enklere turnéring med tog, økonomiske insentiver for å velge grønt, medlemsfordeler innen klimakompensering, en overgang til oppladbare batterier (Kulturrom er allerede godt i gang!), grønne raidere, god logistikk rundt lengre turneer og så videre, og så videre.

Det er viktig at vi er frempå i disse spørsmålene også politisk og forsøker å forme tiltak og restriksjoner på en måte som er til minst mulig hinder for medlemmenes virke.

 

– Tar ansvar og feier for egen dør

Det var artist og medlem Marte Wulff som først foreslo for GramArts styre at organisasjonen burde være et forbilde i klima- og miljøarbeidet, lar vi henne si litt om hvordan . Dette materialiserte seg i en gruppe bestående av representanter fra GramArt, NOPA og Creo, med Marte som prosjektleder, der det ble bestemt at det første tiltaket skulle være å ta ansvar for seg selv. Organisasjonene skulle derfor miljøfyrtårnsertifiseres.

I anledningen at vi nå har gjennomført denne sertifiseringen her i GramArt, tok vi en prat med Marte Wulff, i kraft av hennes engasjement i gruppen og som medlem.

Hva betyr det at GramArt nå har sertifisert seg?

Det betyr at GramArt som organisasjon ønsker å gå foran, ta ansvar og feie for egen dør. I tillegg sender det et enormt viktig signal til bransjen og medlemmene om at vi tar det grønne skiftet på alvor og anerkjenner viktigheten av å løfte bærekraft og miljøhensyn høyt opp på agendaen nå og fremover. Alle bransjer må omstille seg snarest, og jo før man starter, desto bedre.

Hva er det viktigste norske artister og musikere kan gjøre for miljøet i tiden fremover?

Det er å ta tydelig stilling og å finne sitt eget, personlige engasjement. Artister og musikere når millioner av mennesker, og folks hjerter. Dersom vi tar et større miljøansvar gjennom vårt arbeid og vår kommunikasjon med samarbeidspartnere, myndigheter, kolleger og publikum, vil det kunne påvirke hele samfunnets adferd og holdninger positivt. Bevisstgjøring og økt engasjement for denne gruppen er derfor spesielt viktig.

Vet du om andre initiativer som er på gang?

Jeg vet det er “grønne” initiativer på trappene også hos Creo og NOPA, og jeg opplever at stadig flere leter etter måter å bidra positivt til økt bærekraft på kulturfeltet. Den internasjonale non profit-organisasjonen Julies Bicycle driver både med mobilisering, undervisning og tilrettelegging på dette området, og her i Norge har vi for eksempel kompetansesenteret Klimakultur som jobber med å gjøre det lettere for kulturfeltet å minske utslipp og implementere FNs bærekraftsmål i daglig drift.

I tillegg til ny musikk, en blogg og et større kunstprosjekt koblet til tematikken, jobber jeg dessuten selv med å utvikle et nettverk for samhandling mellom kultursektoren, næringslivet, akademia og det offentlige rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Alle som er nysgjerrige på dette er velkomne til å ta kontakt med meg.


Medlemmer som har forslag eller ønsker rundt GramArts miljø- og klimaarbeid oppfordres til å ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver og miljøfyrtårnansvarlig Lasse W. Fosshaug.

Marte Wulff. Foto: Solveig Selj Marte Wulff. Foto: Solveig Selj Marte Wulff. Foto: Solveig Selj