Marius Øvrebø-Engemoen blir daglig leder i GramArt på permanent basis. Foto: Eva Rose. Foto: Eva Rose

-For norske artister er situasjonen som har oppstått svært alvorlig. Konserter blir avlyst og bunnen har falt ut av eventmarkedet. GramArt opplever at medlemmer kontakter oss med spørsmål om hva de skal gjøre når konserter blir avlyst og hvilke rettigheter de har i den nåværende situasjonen, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen

-GramArt jobber nå sammen med sentrale organisasjoner i musikkbransjen for at norske myndigheter skal komme med en tiltakspakke som kan bidra til å begrense skadeomfanget for GramArts medlemmer og musikkbransjen forøvrig, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

I går gikk helsemyndighetene ut med anbefalingen om å avlyse eller utsette arrangement med over 500 deltakere. Med deltakere over 100 personer er anbefalingen at hvert enkelt arrangement skal risikovurderes av arrangør og at vurderingen må godkjennes av kommunale myndigheter. Dette får naturlig nok store konsekvenser for GramArts medlemmer, som har størsteparten av sine inntekter fra live-markedet.

GramArt har tett kontakt med andre aktører i musikkbransjen som også blir rammet av Coronaviruset, både på arrangør og artistsiden. Sammen med våre kolleger i Norske konsertarrangører, Creo, Virke, Nemaa og Norske Kulturhus har GramArt kommet med en tiltaksliste til norske myndigheter som kan bidra til å begrense det omfattende skadeomfanget Coronaviruset vil få, ikke bare for GramArts medlemmer, men hele næringskjeden i musikkbransjen. En aktiv motkonjunkturpolitikk er nødvendig for å hindre ytterligere skade for norske artister og andre i næringskjeden.

Her er tiltakene vi mener norske myndigheter bør innføre for å motvirke ytterligere forverring av situasjonen i musikkbransjen:

  1. Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning.
  2. En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av ett sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilansere. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere et tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.
  3. Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.
  4. Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enkel tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

I den ekstraordinære situasjonen som nå har oppstått, er det viktig at norske bransjeorganisasjoner står samlet og er solidariske i sin håndtering, for å sikre et fortsatt næringsgrunnlag for alle sine medlemmer.

GramArt vil naturligvis sammen med øvrige aktører i musikkbransjen ha en tett dialog med norske myndigheter i den nåværende situasjonen.