– På bakgrunn av den informasjonen som har kommet frem i Dagens Næringsliv og den underliggende forskningsrapporten fra NTNU den siste uken, har GramArt besluttet å anmelde Tidal. Det er viktig for oss å komme til bunns i hva som har skjedd, og vi ønsker en full gjennomgang av Tidals strømmetall. GramArt ser alvorlig på anklagene som er blitt fremsatt, og vi må på vegne av våre medlemmer handle på bakgrunn av disse, sier daglig leder i GramArt Elin Aamodt.

– Hvis avsløringene i DN medfører riktighet er dette et grovt tillitsbrudd. Vi ønsker med denne anmeldelsen å få alle fakta på bordet. Hvis gjennomgangen viser at det har foregått en manipulasjon av strømmetallene som har gått utover våre medlemmer, vil vi iverksette tiltak for å sikre at våre medlemmer får det de har krav på. Uavhengig av om det foreligger grunn til erstatning, er det prinsipielt svært viktig for GramArt å få klarhet i hva som har skjedd på vegne av våre medlemmer, fortsetter Aamodt.

GramArt har siden strømmetjenestene ble lansert krevet åpenhet og transparens om hele strømmeøkonomien. Tillit til systemet er helt vesentlig. Etter vår oppfatning må vi som bransje reagere raskt på disse alvorlige anklagene.

Anmeldelsen blir levert til Økokrim i dag 16.05.2018. Det er advokat Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing og Hodneland som representerer GramArt i saken.

 

For mer informasjon, kontakt:

Elin Aamodt, daglig leder GramArt: 95919917

Ivar S. Peersen, styreleder og artist (Enslaved): 97061214

Daniel Nordgård, nestleder i GramArts styre og førsteamanuensis ved Universitet i Agder: 97080611

Harald Sommerstad, nestleder i GramArts styre og artist (Minor Majority): 97791401

Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver GramArt: 40844709