Å turnere i Europa innebærer mange økonomiske og administrative utfordringer for artister. IAO (International Artist Organization) og IMPALA samarbeider om nye løsninger, og har sammen utarbeidet og lansert ideen om et europeisk turnepass – GECAT. Forslaget inneholder en rekke tiltak for å bedre økonomiske og praktiske løsninger i forhold til moms, ATA-carnet, arbeidstillatelse og transport i et større geografisk europeisk marked.

GramArts Tore Engström Østby sitter i GECATs arbeidsgruppe, og har deltatt i flere møter med EU kommisjonen og parlamentets kulturkomiteer, samt en rekke sektorer i EU kommisjonen:

«Det er viktig å bedre tilrettelegge for at europeiske artister skal kunne samarbeide og turnere i Europa. Det er mange kompliserte forhold som må løses, og det vil kreve politisk støtte både fra EU og de enkelte land. Tiden vil vise om det er mulig å få gjennomslag for alle deler, men vi håper særlig å få til enklere løsninger for momsregistrering og et utvidet område for carnet for transport av utstyr. Dette er også noe som vil kunne fremme europeisk kultur, særlig med tanke på at amerikanske artister i mange europeiske land har økonomiske fordeler ved fritak for kildeskatt, såkalt artistskatt.»

Styreleder Ivar S. Peersen i panel under MIDEM

Vil du lære mer om GECAT, så kan du delta digitalt på årets Midem. Ivar S. Peersen er med i panelet «Challenges and solutions of European touring (and the GECAT pass?)». Panelet, i likhet med resten av konferansen streames gratis her.

 

Les mer om forslaget her: GECAT