Valg av selskapsform for artister og musikere

– Et kurs for deg som skal starte virksomhet eller bytte selskapsform


Foto: Aksel Jermstad / Eva Rose

Alle som driver næringsvirksomhet må velge riktig form de ønsker å drive virksomheten sin i. Valg av selskapsform kan ha mye å si for inntjening, og ikke minst risiko.

Dette kurset vil berøre ulike problemstillinger man står overfor ved valg av driftsform, og vil fokusere spesielt på deg som driver virksomhet på musikkfeltet, enten alene eller sammen med andre.

Tema som vil bli gjennomgått på kurset er:
– Innføring i de ulike selskapsformer som er mest aktuelle for musikkartister
– Ansvar innad og utad for slike selskaper
– Fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene
– Enkelte tilgrensende problemstillinger

Kursholdere er advokat Christian Wadahl Uhlen (Advokatene Rognlien, Djønne & Co.) og advokat Marius Øvrebø-Engemoen (GramArt).

Kurset vil ikke gå særlig inn på skatteproblematikk. Dersom du vil lære mer om dette, anbefaler vi at du melder deg på kurs i økonomi og skatt til høsten.

Påmelding: www.musikknettverk.no