Drømmer du om å dra på turné eller spille inn plate, men mangler finansiering? På dette kurset vil du få svar på:

* Hva kan du søke støtte til, og hvilke tilskuddsordninger er aktuelle?
* Hva bør du vektlegge i søknaden?
* Hva kan være ditt «lille ekstra», som gjør at nettopp du får tilslaget?
* Hvordan bør du sette opp budsjettet?
* Hva er viktig å få med i prosjektbeskrivelsen?
* Hva bør være med i en musikalsk CV?
* Tips for hvordan alt kan bli litt enklere og litt mindre tidkrevende.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Foredragsholder er Anita Halmøy Wisløff. Anita er til daglig bookingagent og manager i Atomic Soul, og har mange års erfaring med å skrive søknader og kan gi deg gode tips og stødig veianvisning i søknadsjungelen. Hun har spesielt god kunnskap om pop/rock-segmentet og eksemplene brukt i kurset vil i hovedsak være rettet mot dette.

Kurset arrangers av GramArt og MØST og retter seg mot artister og band.

Ved fulltegnet kurs kan man sette seg på venteliste ved å sende en e-post til gramart@gramart.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig plass.