Skatt og selvangivelse for frilansere

Skal du levere næringsoppgave 31. mai for ditt eget foretak?

Enten du skal levere din første næringsoppgave i år, eller du rett og slett er litt usikker og trenger en oppdatering på regler og oppsett for selvangivelsen og næringsoppgaven – vil dette kurset gi deg svarene du trenger!

Aktuelle temaer vil være:
• Kort om foretaksformer og etablering av eget foretak – hva betyr det å være næringsdrivende/frilanser og/eller ansatt?
• Regnskap og bokføringskrav
• Åndsverk/kunst, mva Fradragsrettigheter i regnskapet
• Hva skal i regnskapet – hva skal i selvangivelsen?
• Bil – regler og muligheter
• Reiser – research, kombinasjonsreiser, inspirasjonstur
• Ansettelsesforhold, sosiale rettigheter, foreldrepenger, sykepenger, forsikringer, NAV
• Pensjon – skattefradrag
• Ligningspapirer, selvangivelse, næringsoppgave, personinntektsskjema, avskrivningsskjema
• Beregning av skatt, sette av riktig skatt, betale tilleggsforskudd for å slippe renter på restskatten

Kurset arrangeres av GramArt, MFO og MØST.

NB. Begrenset antall plasser. Ved fulltegnet kurs kan man sette seg på venteliste ved å sende en e-post til gramart@gramart.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig plass.