Aktuelle temaer vil være:
– Kort om foretaksformer og etablering av eget foretak. Hva betyr det å være næringsdrivende og/eller ansatt?
– Regnskap og bokføringskrav
– Åndsverk/kunst, mva, fradragsrettigheter i regnskapet
– Hva skal i regnskapet – hva skal i selvangivelsen?
– Bil – regler og muligheter
– Reiser – research, kombinasjonsreiser, inspirasjonstur
– Ansettelsesforhold, sosiale rettigheter, foreldrepenger, sykepenger, forsikringer, NAV
– Pensjon – skattefradrag
– Ligningspapirer, selvangivelse, næringsoppgave, personinntektsskjema, avskrivningsskjema
– Beregning av skatt, sette av riktig skatt, betale tilleggsforskudd for å slippe renter på restskatten

Kurset arrangeres av STAR og GramArt.

Påmelding gjøres på STARs hjemmeside (begrenset antall plasser).