Økonomi for enkeltpersonforetak (ENK)

Kurset vil være en gjennomgang av sentrale tema for musikere og andre i musikkbransjen som er selvstendig næringsdrivende og har enkeltpersonforetak (ENK). Målet er at du skal få noen gode tips på veien, slik at økonomi og papirarbeid ikke føles skremmende, men at det kan ses på som et nyttig verktøy for å gi økt kontroll med den løpende driften av foretaktet.

Før kurset kan du tenke i gjennom hva du opplever som utfordrende med tanke på økonomi og skatt. Forbered gjerne konkrete spørsmål som også kan ha relevans for flere av deltakerne. Det vil selvsagt være anledning for spørsmål underveis.

Vi ser frem til et informativt og spennende kurs i et tema mange finner tungt, men som likevel er viktig. Start høsten med blanke regneark, og meld deg på kurset!

Målgruppe: Personer som driver enkeltpersonforetak på heltid og deltid.

Aktuelle temaer vil være:
• Selskapsform
• Regnskap – hva er regnskap og hvorfor trenger vi det?
• Mva – hva er mva og hvem må betale det?
• Skatt – personlig beskatning, ligningspapirer og selvangivelse
• Innsending og oppbevaring

Kurset arrangeres av GramArt, MFO og MØST.

NB. Begrenset antall plasser. Ved fulltegnet kurs kan man sette seg på venteliste ved å sende en e-post til gramart@gramart.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig plass.