Økonomi for aksjeselskap (AS)

Kurset vil være en gjennomgang av sentrale tema for musikere og andre i musikkbransjen som driver eller er del av et AS (aksjeselskap). Målet med er at du skal få noen gode tips på veien, slik at økonomi og papirarbeid ikke føles skremmende, men at det kan ses på som et nyttig verktøy for å gi økt kontroll med den løpende driften av selskapet.

Før kurset kan du tenke i gjennom hva du opplever som utfordrende med tanke på økonomi og skatt. Forbered gjerne konkrete spørsmål som også kan ha relevans for flere av deltakerne. Det vil selvsagt være anledning for spørsmål underveis.

Vi ser frem til et informativt, spennende og etterlengtet kurs i et tema mange finner tungt, men som likevel er viktig. Start høsten med blanke regneark, og meld deg på kurset!

Målgruppe:
Personer som driver AS
Personer som vurderer å endre fra ENK til AS
Personer som ønsker å stifte nytt AS

Aktuelle temaer vil være:
Krav, forutsetninger, plikter
Regnskap, herunder;
– Grunnleggende prinsipper
– Ansvar, relevans og pålitelighet
– Rutiner, dokumentasjonskrav
Mva
Skatt – selskapsskatt/personlig beskatning
Årsoppgjøret – prosess og oversikt
Rapportering og innsending til myndighetene

Kurset arrangeres av GramArt, MFO og MØST.

NB. Begrenset antall plasser. Ved fulltegnet kurs kan man sette seg på venteliste ved å sende en e-post til gramart@gramart.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig plass.