Marius Øvrebø-Engemoen

Hva er nødvendig kunnskap for deg som enten selv er artist eller som skal representere artister? 

Det går ofte fort når det tar av i musikkbransjen. Forhåndskunnskap om bransjens utvikling, hva som er «vanlig» og hva du bør gjøre for å sikre dine rettigheter er derfor helt nødvendig. Har du det, vil du kunne oppnå gode avtaler. Dette er viktig både for artister og deres medspillere.

Men hva innebærer egentlig alle de avtalene du har fått på bordet? Er vilkårene i forslagene du har mottatt rimelige? Er det nå på tide å innhente profesjonell hjelp i forhandlingene eller er klarer du dette selv? Seminarholder skal gjøre det han kan for å sette deg bedre i stand til å besvare disse spørsmålene.

Seminarholder er advokat Marius Øvrebø-Engemoen, som er spesialist på juss på musikkfeltet. Marius har vært ansatt som advokat i GramArt siden 2008. Han har også tidligere erfaring som privatpraktiserende advokat.

Seminaret er presentert av Music Norway i samarbeid med Eksportskolen og de regionale kompetansesentrene for musikk Brak, STAR, KOFOR, ØKS, SØRF, TEMPO og MØST. Åpent for artister som spiller og delegater på by:Larm. Mer informasjon finner du på bylarm.no