Fondsøkerkurs

Drømmer du om et konkret prosjekt, men mangler finansiering? Hva skal til for at din søknad til fond synes i mengden? Hva bør man vektlegge i en søknad? Hvordan skal man sette opp budsjett? Hva bør man unngå?

Mandag 26. januar arrangerer MØST og GramArt et kurs i fondsøking for artister og band. På kurset vil du få hjelp til hvordan du kan sette opp din søknad på best mulig måte. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Foredragsholder er Anita Halmøy Wisløff. Anita er til daglig bookingagent og manager i Atomic Soul, og har mange års erfaring med å skrive søknader og kan gi deg gode tips i søknadsjungelen.

Ved fulltegnet kurs kan man sette seg på venteliste ved å sende en e-post til gramart@gramart.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig plass.