Hvorfor gi din stemme til GramArt? 

GramArt er artistenes, musikernes og studioprodusentenes organisasjon. Vi kjemper alltid for deres rettigheter i Gramo og i yrkeslivet forøvrig. Gjennom korona har vi brukt enormt mye tid på å sikre at norske artister har en karriere også etter krisen, og har i samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner fått på plass stimulerings- og kompensasjonsordninger, for ikke å snakke om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Samtidig jobber vi for rimelige vederlag fra strømmetjenester, rettferdig og riktig fordeling av midler samlet inn gjennom de kollektive forvaltningsorganisasjonene, og ikke minst samarbeider vi tett med Stortinget og departementene for å fremme saker som angår våre medlemmer.  Gir du din stemme til GramArt, styrker vi sammen norske artister. 

Ved å gi GramArt din fullmakt bidrar du samtidig til vi kan opprettholde vårt medlemstilbud til deg som artist. Medlemmer i GramArt har tilgang på juridisk rådgivning, gunstige forsikringsordninger, rabatter på blant annet studioutstyr, in-ear monitorer og hørselvern, psykologtjenesterflyreiser og leiebilATA-carnet, kurs og mye mer. Alle disse fordelene avhenger av GramArts stemme i Gramo. 

Du har fått tilsendt digital fullmakt både på epost og kan godkjenne den med et enkelt klikk. Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du laste ned fullmakten her, fotografere denne med signatur og sende det til oss på e-post () eller med en bildemelding til 94 277 71.

Fullmakten må være oss i hende snarest mulig og senest innen mandag 30. mai.