Kulturrådets behandling av første søknadsrunde viste at behovet var større enn forutsett. Regjeringen foreslår derfor å øke rammen til kulturordningene med 400 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får ordnet opp i dette. Jeg oppfordret kultursektoren til aktivitet, og den store søkermassen til stimuleringsordningen viser at de har kastet seg rundt og skapt smittetilpassede arrangementer. Det skal de ha honnør for. Og da er det viktig at vi fortsetter å støtte opp om alle de gode initiativene og risikoen som har blitt tatt for å gi folk kulturopplevelser i denne vanskelige tiden, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

I søknadsbehandlingen har Kulturrådet fulgt forskriftens kriterier og formålet med ordningen, men på grunn av manglende midler måtte de prioritere strengere enn ønsket. Mange søkere fikk derfor avslag. Disse søknadene skal nå behandles på nytt.

– Regjeringen prioriterer kultur høyt, og er en trygg støttespiller for kultursektoren. Sektoren var den første som ble stengt ned og vil trolig være blant de de siste som åpner helt opp. Jeg vet hvor tøff denne tiden har vært for mange kulturarbeidere, jeg føler med dere og håper at vi snart går lysere tider i møte, sier Raja.

Stimuleringsordningen for frivillighets- og idrettssektoren

Da man utformet denne ordningen pekte pilene mot en positiv utvikling, og man forventet at våren 2021 skulle ha mindre smittevernsbegrensninger enn det den viste seg å få. Hittil i år har det ikke vært nedskalering, men avlysning som har vært regelen.

– Det er behov for å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. I hele landet gjør lag og organisasjoner en uvurderlig jobb for nærmiljøene, barn og unge. Det legges ned timevis med frivillig innsats i hver en krok av Norge og det er både noe vi må heie fram og støtte opp om økonomisk, sier Raja.

Slik ordningen nå er utformet, møter den ikke behovene i organisasjonene på god nok måte, og derfor vil regjeringen i dialog med sektoren endre innretningen på stimuleringsordningen for frivillighet og idrett. Rammen for støtteordningen er på 755 millioner kroner i første halvår.

– I 13 måneder har regjeringen, departementet og jeg justert, forlenget og økt når det har vært nødvendig. I 13 måneder har vi lyttet til og vært i dialog med kultursektoren. Det viser vi nå igjen at vi gjør, avslutter Raja.